A HANGYA Igazgató Tanácsa a 2007. június 27.-i ülésén hozott döntésével "HANGYA szövetkezeti elismerés"-t adományozott

Dr. Márton János nyugalmazott főigazgató úr részére a szövetkezeti rendszer újjászervezése érdekében végzett több évtizedes munkájáért. Dr, Márton János aktív főigazgatójaként is sokat tett az 1990 előtt működő szövetkezeti rendszer fejlesztéséért, majd nyugállományba vonulását követően elméleti iránymutatásával és gyakorlati közreműködésével is meghatározó egyénisége volt a HANGYA szövetkezeti rendszer újjászervezésének. A hagyományokon alapuló és az európai értékekre is építő szövetkezeti gyakorlat megújulását szolgáló gróf Károlyi Sándor Szervezetfejlesztési Alapítvány létrehozásának kezdeményezésével, az országos szinten – és különösen Békés megyében- folytatott felvilágosító és szakmai tanácsadó munkájával egyik motorja volt az 1990-es években végzett szövetkezetfejlesztési munkáknak. Továbbra is számítva alkotó közreműködésére gratulálunk, kérem vegye át a kitüntetést.

Dr. Eke Sándor úr, a Virágpaletta Szövetkezet elnöke részére a szövetkezeti rendszer újjászervezése érdekében végzett áldozatos és kiemelkedő munkájáért. Dr. Eke Sándor szervező munkájával meghatározó munkát végzett a hazai dísznövény ágazat pozícióinak megóvása érdekében. Az -ban létrehozott Virágpaletta Szövetkezet, amely ma közel…… taggal rendelkezik, a hazai virág nagybani piacon ,- kiépítve logisztikai rendszerét, bekapcsolódva az elektronikus kereskedelembe. - sikeresen versenyez a külföldi, főleg holland beszállító cégekkel. Dr. Eke Sándor a HANGYA alapító tagjaként, és alelnökeként aktív formálója szövetkezeti szervezetünk fejlesztési irányának. Továbbra is számítva tevőleges közreműködésére gratulálunk, kérem vegye át a kitüntetést.

Szendi Antal úr, a Bodzatermesztők Szövetkezete alapító elnöke részére a szövetkezeti rendszer újjászervezése érdekében végzett áldozatos és kiemelkedő munkájáért. Szendi Antal úr egy hazai innovációs folyamatot szervezett meg szövetkezeti alapon. A termesztett bodza telepítésétől a termék piacra juttatásáig ívelően a termelő gazda számára minden szolgáltatást nyújtó szövetkezett Magyarországon egyedülállóan országos hatáskörű, sőt a határon túli magyarság között is vannak e szövetkezetnek tagjai. A BOTÉSZ ezzel a szerkezettel ezáltal egy országhatárokon átnyúló európai szövetkezeti modell hazai kezdeményezője. A HANGYA Igazgató Tanácsának tagjaként a szervezet irányának meghatározásában is szerepet vállalva segíti országos szinten is a szövetkezeti rendszer megerősödését. Bár nyugdíjasként a szövetkezet vezetését átadta a fiatalabb generációnak, továbbra is számítunk tevőleges közreműködésére. Gratulálunk teljesítményéhez, kérem vegye át a kitüntetést.

A Mórakert Szövetkezet közössége részére az európai szövetkezeti rendszer modellértékű adaptálásában és hazai bevezetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért. A Mórakert Szövetkezet 199.-ban alakulva a Homokhátság településein élők kertészeti termékeinek értékesítését tűzte zászlójára. A szövetkezeti tagság létszáma ma már …… fő. A szövetkezet elnöke, Hódi Pál, igazgatója, Rácz József és a település polgármestere Nógrádi Zoltán kiváló munkamegosztással, egymás munkáját erősítve emblematikus szereplőjévé vált az 1990 után kialakuló szövetkezeti rendszernek. A mostoha termőhelyi adottságok ellenére a nulláról induló szövetkezet 10 év alatt Magyarország meghatározó gazdasági szereplőjévé vált. Óriási értéket képvisel, hogy sikeres fejlődésük mozgatóit hazai és határon túli szervezetekkel is megosztják, partneri és szervezeti kapcsolatot teremtve más – akár térségen kívüli – szövetkezetekkel is.. Munkájukkal gyakorlattá váltották a szövetkezeti rendszer, az összefogásban rejlő előnyöket. Gratulálva a közösség teljesítményéhez, kérem, hogy a szövetkezet elnöke, Hódi Pál úr legyen szíves átvenni a kitüntetést

A Csabai Raktárszövetkezet közössége részére az európai szövetkezeti rendszer modellértékű adaptálásában és hazai bevezetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért. A 10 éves fennállását idén ünnepelő szövetkezet a térség ... tagjának nyújt biztos piaci kapcsolatot. Kevés szövetkezet van, amely a nagyobb és kisebb gazdák számára egyaránt partner, a Csabai Raktárszövetkezet e tekintetben nem csak a térségben, de országosan is példaértékű szervezést végzett beleértve a tagság bizalmának alapjául szolgáló a teljesen átlátható elszámolási rendszert. A minta erejét mutatja, hogy a jelenlegi szövetkezet már több térségi szervezet egybeolvadása révén alakult ki és fokozatosan regionális szervezetté válik. Gratulálva a közösség teljesítményéhez, kérem, hogy a szövetkezet elnöke, Adamcsik László úr legyen szíves átvenni az elismerést.

A Balatonboglári Pinceszövetkezet közössége részére az európai szövetkezeti rendszer modellértékű adaptálásában és hazai bevezetésében végzett kiemelkedő tevékenységéért. A jellemzően kisegzisztenciák számára munkaalkalmat és megélhetést biztosító szőlő- bor ágazatban tevékenykedő szövetkezet …..évben alakult, ma 78 tagja van és több, mint 250 ha-nyi ültetvény termését értékesíti hazai és külföldi piacokon. A dinamikusan fejlődő szövetkezet a szektorban elsők között szerzett az Európai Unió követelményeinek megfelelő termelői csoport elismerést, amely révén a szövetkezet működési támogatása stabilitást ad mind a szövetkezete gazdálkodásához, mind a tagság számára. Gratulálva a közösség teljesítményéhez, kérem, hogy a szövetkezet képviseletében, Bujdosó Ferenc úr legyen szíves átvenni a kitüntetést