Tudásbázis

Dr. Szabó Zoltán: Közjavak, szövetkezet

Kép: 

A szövetkezet létrejöttének az indítéka mindig egy-egy gazdasági szükséghelyzet, amit ha öntudatosan és reálisan fognak fel az érdekeltek és képesek arra, hogy bizonyos önkorlátozásokat felvállalva segítsenek magukon.

 

KÖZJAVAK, SZÖVETKEZET

DR. SZABÓ ZOLTÁN

Kulcsszavak: Közösségi agrárpolitika, társadalmi szolgáltatások, termelői közösségek, szövetkezeti elvek és értékek, jog

ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Szeremley Béla: A dán modell

(A dán agrár- és földbirtok-politika) A dán mezőgazdaságban, amelyben a lakosság 3-4%-a dolgozik, egyszerű rend uralkodik. A mezőgazdasági termelés egyre inkább koncentrálódik, hatékonysága pedig nő. A farmergazdaságok száma 1960-ban még százkilencvenhatezer volt, ám 1990-re hetvenhétezerre csökkent, s 2000-ben csupán ötvenhétezer volt. Eközben a részfoglalkozású gazdák száma folyamatosan nőtt, így jelenleg az összes gazdálkodó kétharmada részfoglalkozású farmer. Ugyancsak a koncentráció jelei észlelhetők az átlagos farmméret esetében.

2014-2020 Vidékfejlesztési Program

 Vidékfejlesztési Program
2014-2020
Kis Miklós Zsolt Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkár
Miniszterelnökség
NAK Országos Küldöttgyűlés Gödöllő
2015. április 21.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Az agrár-vidékfejlesztési támogatások új rendszere
(alkalmazva mind a KAP I-ben a degressziót, mind a KAP II-ből az átcsoportosítást)

Szövetkezet jogi szabályozása

 A szövetkezetek jogi szabályozási környezete a Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével megváltozott. Az alapvető jogi szabályozást így a 2013. évi V. törvény és a 2013-ban új tartalmat kapott 2006. évi X. törvény jelenti. A csatolt anyag a hatályos joganyagot összegzi, amelyet teljes mértékben 2015. június 15.-től kötelező alkalmazni.

Szövetkezetek nemzetközi alapelvei

A szövetkezetek nemzetközi alapelveit 1995-ben Manchesterben a korábban megfogalmazottakra építve, azt a kor kihívásaihoz igazítva a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének kongresszusa fogadta el. Ezen alapelvek szövetségünk életének meghatározói.

Részletes útmutató a földhasználati bejelentéshez

 A MAGYAR MEZŐ- ÉS ERDŐGAZDASÁGI ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉG (MAÉT) tájékoztató anyaga

A FÖLDHASZNÁLAT BEJELENTÉSE
MI A TEENDŐ?

A szövetkezet és a közjavak

A Gazdálkodás rövidesen megjelenő különszámának nyilvános előkészítésére szervezett konferencián dr. Szabó Zoltán által tartott előadás ábraanyagát a kiadóval történt egyeztetés alapján közzétesszük.

Az előadás anyaga PDF formátumban letölthető (581 KB)

Közvetlen kifizetés szabálya 2013

 KÖZVETLEN KIFIZETÉSEK KIIGAZÍTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS MŰKÖDÉSE

Szakmai háttéranyag