HANGYA elismerés adományozása

A HANGYA Igazgató Tanácsa a 10 éves jubileum alkalmából figyelembevételével döntött az idei évben adományozásra kerülő HANGYA szövetkezeti elismerésről. Az alapító és ma is aktív szövetkezeti vezetők közül dr. Eke Sándor alelnök úr már a múltévben részesült ezen elismerésben. Az Igazgató Tanács ennek figyelembe vételével hozott döntése alapján a következők részesülnek 2008-ban az elismerésben:

 • Dr Balogh Elemér
 • Adamcsik László
 • Bozó József
 • Hódi Pál
 • Lipták László
 • Nagy Sándor
 • Samók Gyula
 • dr. Szabó Zoltán

A szövetkezetépítés tekintetében az egyének mellett, a szövetkezeti közösségek tevékenysége is követhető példát adhat. Az elismerést idén három szövetkezeti közösség munkájáért ítélte oda az Igazgató Tanács:

 • Kisdobszai Szolgáltató, Beszerző és Értékesítő Szövetkezet, Kisdobsza
 • Gazda-Tej Értékesítő Szövetkezet, Petőfiszállás
 • Üllőparti Gazdaszövetkezet, Karcag

A személyek és szervezetek méltatására dr Gelei István úrnak, a HANGYA szervezésében meghatározó módon közreműködő gróf Károlyi Sándor Szervezetfejlesztési Alapítvány, közhasznú szervezet elnökét kérem fel. A részletes méltatásokat a HANGYA honlapjára tesszük... Mielőtt átadnám a szót, tájékoztatom a jelenlévőket, hogy Dr Balogh Elemér, a HANGYA örökös és tiszteletbeli elnöke 1 hónappal ezelőtt elhunyt. Iránta csak poszthumusz tudjuk kifejezni tisztelünket kérem, hogy emlékének egyperces néma felállással adózzunk.

Köszönöm! Gelei úré a szó.

Az idős korában is rendkívül aktív Balogh Elemér édesapjától, a HANGYA alapító vezérigazgatójától örökölte a gazdák összefogását megtestesítő szövetkezeti mozgalom jószolgálati segítését. Önéletrajzában úgy jellemezte önmagát, hogy aktívan cselekvő és dolgozó, pozitív gondolkodású, emberszerető és keresztény-szociális értékrendű emberré nevelte édesapja.
Szakmai karrierje a bankszektorhoz kötötte. A háború végén családjával emigrációba kényszerült, így közvetlenül csak a rendszerváltás után tudott abban segíteni, hogy az apai örökség, az agrárágazatot, és a vidéket éltető szövetkezeti rendszer Magyarországon újjáéledjen. Tapasztalatainak átadásával a szövetkezeti szektor bekapcsolódását a nemzetközi életbe jelentős mértékben elősegítette. Tiszteletbeli elnökké a HANGYA alakulásának évében választottuk.
Elemér Bácsi emlékét tetteinkben is megőrizzük.

Az elismerő oklevelet és emlékplakettet Dr Balogh Elemér hozzátartozója veszi át.

Adamcsik László 10 éve kapcsolódott be a HANGYA munkájába. A Csabai Raktárszövetkezet elnökeként tevékenykedik 1997 óta, szakértelmével, nyílt emberi magatartásával eredményesen bővítette annak tagságát, teljesítményét, szolgáltatásait. Gazdálkodóként és vezetőként példát mutat térségében. Aktív érdekképviseleti munkát végez szervezetünk alelnökeként, a HANGYA Raktárszövetkezeti Szövetség elnökeként, és a Békés megyei Agrárkamara elnökségi tagjaként.

Bozó József alapító tagunk, aki akkor édesapjával együtt felvállalta Újkígyóson a gazdák piaci érdekeinek érvényesítését. Édesapja halála után a szövetkezet vezetőjévé választották. A HANGYA Igazgatóságának, és a Békés megyei Agrárkamara elnökségi tagja, a helyi gazdakör alelnöke. Szakmai és vezetői munkájának hitelességét a helyi gazdálkodók és a térség közösségének bizalma azzal is igazolja, hogy a Dél-Békési "Kertészek Földje" LEADER akciócsoport alelnökévé választották.

Hódi Pál alelnökünk a szervezet első megválasztott elnökeként a HANGYA létrehozásának cselekvő részese volt. Sokoldalú tevékenységének magas színvonalát a Mórakert Szövetkezet sikere igazolja, hiszen alig több, mint egy évtized alatt ma hazánk legnagyobb szövetkezetévé növekedett.
A szövetkezet az ország első elismert TÉSZ szervezeteként 100 km-es körzetben gazdálkodó zöldség- gyümölcs termesztők áruját juttatja el a hazai és nemzetközi piacokra. A HANGYA szövetkezeti mozgalomban végzett tevékenységén túl a Csongrád megyei Agrárkamara elnöke, a Magyar Agrárkamara elnökségi tagja. Szövetkezeti tapasztalatait az erdélyi és vajdasági magyarság számára is továbbadja. Szakmai tevékenységét 3 éve Kovács Béla díjjal, idén a Magyar Köztársaság kiskeresztjével ismerték el.

Lipták László alapító tag a Medgyesegyházai Dinnyetermesztők Szövetkezete elnökeként vett részt az alakuló ülésen. A MEDISZÖV volt az ország első, alapvetően dinnye értékesítésére alakult szövetkezete, melynek elnökeként tevékenykedett Lipták László. A csorvási gyümölcstermelő TÉSZ-szel 2005 nyarán fuzionáltak. Az új TÉSZ-ben (MEDI-FRUCT) elnökhelyettesként dolgozik.
Helyi gazdálkodói és vezetői tevékenysége mellett több cikluson keresztül ellátta a HANGYA Felügyelő Bizottság elnöki tisztét is.

Nagy Sándor a Balatonboglári Pinceszövetkezet elnöke annak megalapítása óta. Aktív tevékenysége alapján a szövetkezet államilag elismert Termelői Csoport, melynek árbevétele ma már meghaladja az 500 millió forintot. A Szőlő és Bor Termelői Csoportok Országos Szövetségében Nagy Sándor az igazgatóság tagjaként dolgozik. Számos új típusú szövetkezés megalapításában közreműködött, ez irányú munkájának elismeréseként a Somogy megyei Földművelésügyi Hivatal előterjesztésére az FVM-től 2001-ben Kovács Béla díj kitüntetést kapott.

Samók Gyula az általa szervezett körösszakáli tejszövetkezet vezetőjeként kapcsolódott be a HANGYA munkájába. Polgármesterként állt a Körösszakál környéki gazdák minőségi tejtermelő programjának szövetkezeti alapú megvalósításának élére. Az 1996-ban megindított munka mintértékűen megvalósította a kis- és középtermelő gazdák tejbegyűjtését és közös értékesítését, így ma is sikeresen biztosítja a helyi gazdák termelési, megélhetési biztonságát. Személyes elkötelezettségét jelzi, hogy a tejszövetkezeti modell működési tapasztalatait a határon túli magyar gazdák között is terjeszti.

dr. Szabó Zoltán 10 éve látja el a HANGYA ügyvezető titkári teendőit. Tevékenysége nem csupán a szervezet ügymenetére terjed ki, hanem magába foglalja a nemzetközi kapcsolatok ápolását, oktatási programok szervezését is. Nemzetközi munkájában külön is kiemelést érdemel, hogy az Európai Unióba történő belépésünket követően az új tagországok képviseletében két alkalommal az Európai Mezőgazdasági Szövetkezetek Szövetségének (COGECA) alelnökévé választották.

A Kisdobszai Szolgáltató, Beszerző és Értékesítő Szövetkezet 1999-ben alakult a többszörösen hátrányos helyzetű, Ormánsággal határos kistérségben. A tagok száma azóta 19 főre bővült, az általuk művelt földterület 1300 ha. A tagok a gazdálkodásban teljes önállóságukat megtartva, saját földjeiken, saját eszközeikkel önállóan gazdálkodnak. 2000-ben felépítettek egy terményszárítót a működéshez szükséges kiszolgáló létesítményekkel együtt, amelyet folyamatosan bővítenek.
A kitüntetést a szövetkezet elnöke Harmat Árpád veszi át, aki maga is családi gazdálkodó.

A Gazda-Tej Értékesítő Szövetkezet A szövetkezet Bács-Kiskun megye szétszórt tanyás vidéken élő gazdák tejtermelésének begyűjtésére jött létre 2000-ben. A termelői háttér nemcsak területileg tagolt, de az egyes gazdaságok között a méretbeli különbség is jelentős. A szövetkezet fokozatos fejlesztésekkel alakította ki a megbízható tárolást szolgáló szállítási eszközparkját, valamint saját tejházait közel 10 000 l kapacitással. Megbízható beszállítói magatartásával olyan alkupozíciót ért el a feldolgozónál, amely biztosította a tagok számára az átvételi árban jelentkező előnyt. A szövetkezet árbevétele 2007-ben meghaladta a 300 millió Ft- t, így ebben az évben megkapta a véglegesen elismert termelői csoport minősítést.
A kitüntetést Ván Jenő a szövetkezet elnöke veszi át.

Az Üllőparti Gazdaszövetkezet 1999-ben alakult Karcagon. A jelenlegi taglétszám 19 fő, a mögöttes termelési felület 5000 ha. Fő tevékenységi köre a szántóföldi növénytermesztés összefogása. Közös a beszerzés, az értékesítés, a könyvelés, továbbképzés és az oktatásban való részvétel, valamint a szaksajtó és egyéb információk beszerzése. A biogazdálkodásra való áttérés után röviddel, már 2005 - től a biodinamikus - DEMETER - gazdálkodásra álltak át. Az "Üllőparti Ökotanya" szervezésében jelentős exporttevékenységet bonyolít le a szövetkezet a kereskedelmi partnerek nagy megelégedésére.
Az elismerő oklevelet és emlékplakettet a szövetkezet elnöke, Hubai Imre veszi át, aki maga is elismert családi vállalkozó, a MAGOSZ országos elnökségének tagja.