HANGYA Együttműködés közgyűlés - 2007. március 1.

HATÁROZAT KIVONAT

1/2007. (III.1.) Kgy. Határozat: A közgyűlés egyhangúan Adamcsik Lászlót levezető elnökként, Dr. Eke Sándort és Hódi Pált jegyzőkönyv-hitelesítőként és Dr. Nyúl Balázst jegyzőkönyv-vezetőként megválasztja.

2/2007. (III.1.) Kgy. Határozat: A közgyűlés egyhangúlag megválasztja a Jelölő Bizottság tagjait: Naszvadi Endrét elnökként, valamint Dr. Eke Sándort és Nagy Mihályt a Jelölő Bizottság tagjaiként.

3/2007. (III.1.) Kgy.Határozat: A közgyűlés a 2006. évi tevékenységről szóló elnöki beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúan elfogadja.

4/2007. (III.1.) Kgy.Határozat: A közgyűlés egyhangúlag úgy határoz, hogy a módosító javaslatot elfogadva az alapszabályt a következőkben módosítja:

 1. A II. fejezet 6. pontban a tevékenységi felsorolás első francia bekezdése után új bekezdésként:
  • tagjai tekintetében ellátja a szövetkezeti érdekképviseletekre vonatkozó, törvényben vagy más jogszabályban meghatározott feladatokat,
 2. A III. fejezet kiegészül a 8/a ponttal:
  8/a. A HANGYA pártoló tagja lehet minden olyan agrárágazati érdekeltségű szervezet, amely támogatja a HANGYA által képviselt szövetkezeti rendszerfejlesztést és ezen pártoló tagsági jogviszonyról a saját belső szabályai alapján érvényes jognyilatkozatot tesz. A pártoló tagsági viszony létrehozására és megszüntetésére vonatkozóan az általános szabályok érvényesek. A pártoló tag tagdíjára vonatkozó megállapodást az Igazgató Tanács hagyja jóvá.
 3. A IV.fejezet kiegészül a 9/a ponttal:
  9/a. A pártoló tag jogai megegyeznek a tagokéval, kivéve a szavazati, a választási és választhatósági jogot.
 4. Az V.fejezet 14. pont 5. sora helyesen:
  Az Igazgató Tanács tagjainak száma 11 fő.
 5. Az V.fejezet 16. pont harmadik sora (- az Igazgató Tanács első alelnöke) törlésre kerül.
 6. Az V. fejezet kiegészül a 19. ponttal
  Szakági sajátosságainak megfelelően a HANGYA tagszervezetei önálló jogi személyiséggel rendelkező szakági szövetségeket hozhatnak létre. A szakági szövetségek és a HANGYA az általános és szakági érdekképviseletet összehangoltan látják el. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi elszámolásokat az Igazgató Tanács hagyja jóvá.
 7. Az alapszabály VI. fejezetében a szakasz 20. pontra, a VII. fejezetében 21. pontra, a VIII. fejezetében 22. pontra módosul.
  Az alapszabályt egységes szerkezetbe foglalva a honlapon közzé kell tenni.

5/2007. (III.1.) Kgy. Határozat: A közgyűlés 2 (két) tartózkodással, ellenvélemény nélkül egyhangúan elfogadta a tagdíj javaslatot. Eszerint az éves tagdíj mértéke a tárgyévet megelőző nettó árbevétel alapján a következőképpen alakul:

125 millió Ft-ig 50 000 Ft
125 000 001- 250 millió Ft 100 000 Ft
250 000 001- 500 millió Ft 125 000 Ft
500 000 001-750 millió Ft 150 000 Ft
750 000 001- 1 milliárd Ft 175 000 Ft
Efölött 300 000 Ft

6/2007. (III.1.) Kgy.Határozat: A Közgyűlés egyhangúan megválasztott a HANGYA tisztségviselőit és Igazgató Tanácsának tagjait:

Elnök: Szeremley Béla
Alelnökök: Adamcsik László, Dr. Eke Sándor, Hódi Pál
Tagok: Ifj. Bozó József, Guth István, Kovács Miklós, Oreskó Imre, Pájtli József, Samók Gyula, Szendi Antal

7/2007 (III.1.) Kgy. Határozat: A HANGYA közgyűlése jóváhagyta az Agrár Munkaadói Szövetséggel és a Gabonatermesztők Országos Szövetségével való együttműködést.