Megalakult a HANGYA COOP

 Szövetkezeti integráció a gyakorlatban

A 2013. évi HANGYA közgyűlésen elfogadott stratégiai szervezetfejlesztési programnak megfelelően a HANGYA Szövetkezetek Együttműködésének Igazgatótanácsa 2014. február 7.-i ülésén határozatot hozott arról, hogy a tagszervezetek által korábban megfogalmazott igényre építve, széleskörű összefogásban a vezetés készítse elő egy országos szövetkezeti integrációs szervezet létrehozását. A döntés alapján a létrehozandó szervezet fő célkitűzése, hogy a beszerzési, illetve értékesítési oldalon – kihasználva a nagyságrendjét – megfelelő piaci alkupozíciót biztosítson tagjaink számára.

A szövetkezetet az előzetes szándéknyilatkozatok alapján összehívott alakuló közgyűlés 2014.április 2.-án megalapította.

A HANGYA COOP szövetkezetet – a most hatályba lépő, szövetkezetekre vonatkozóan korlátozó törvényi szabályozásokra tekintettel – a HANGYA tagszervezeteket képviselő magánszemélyek, továbbá jogi személyként a Gabonatermesztő Termelői Csoportok Szövetsége, a Szőlő-bor Termelői Csoportok Országos Szövetsége, a HANGYA Szövetkezetek Együttműködése és egy szövetkezet hozták létre.Az alapító tagok a szövetkezet alapításával célul tűzték ki, hogy az az 1898-ban önkéntesen alapított és 1947-ben államosítással megszüntetett HANGYA Szövetkezet tevékenységeinek jogutódkénti folytassák tevékenységüket. Az alapító tagok szándéka, hogy a megalapított szövetkezetben a HANGYA szellemiségét és üzleti hagyományait ápolják, ugyanakkor a létrehozott szövetkezetet a tagjaik javára a termelői összefogás profitcentrumaként, ugyanakkor tagsága felé modern piaci szerveződésként non-profit jelleggel működtessék. A szövetkezet elnökévé az alakuló közgyűlés Patay Vilmost választotta