Kamarai küldöttértekezlet

 A NAK országos küldöttértekezlete 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2015. április 21.-én Gödöllőn tartotta éves országos küldöttértekezletét. A rendezvényen részt vett Patay Vilmos elnök, és országos küldöttként Szeremley Béla társelnök. Szeremley Béla e jogkörében tett hozzászólásában hangsúlyozta a termelők szövetkezeti együttműködéseinek agrárágazati fontosságát, és ezzel összefüggésben az őket negatívan érintő, a kamarai tagdíjjal kapcsolatos – NAK alapszabály szellemével össze nem egyeztethető- adminisztratív eljárás problémáját, amelyet szervezetünk részéről már korábban írásban is jeleztünk.

Ennek során egyaránt érintette az elismert termelői csoportok tagi forgalmának, továbbá az EU-s támogatásnak a téves figyelembe vételét, illetőleg a hegyközségi tagsággal rendelkező szervezetek speciális helyzetét a NAK kapcsolatokban. A felvetést a NAK vezetése válaszában jogosnak ismerte el, és jelezte, hogy már folyamatban van az anomália rendezése.

A küldöttértekezleten Kis Miklós Zsolt államtitkár előadásában bemutatta a várhatóan májusban elfogadásra kerülő 2014- 2020 tervezési ciklusra szóló Vidékfejlesztési Programot. Az előadás kivetített anyaga a tudásbázisban tekinthető meg.