Kamarai küldöttértekezlet

 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos küldöttgyűlést tartott

A küldöttgyűlés szavazott az alapszabály módosításáról, amelyen belül egyhangúan elfogadta a tagdíjfizetéssel kapcsolatos változtatásokat.A HANGYA korábbi kezdeményezését elfogadva a regisztrált termelő szervezetek a tagjaiktól felvásárolt termés nettó árbevételét a tagdíj megállapítására vonatkozó árbevételükből levonhatják.

A kamarai tagdíj mértéke 2014-ben nem változik, marad a 11 tagdíjfizetési osztály és a sávosan növekvő, 2000 forinttól egymillió forintig terjedő tagdíj. A tagdíjbevallás elektronikusan történik, erről a kamarai tagok postai úton értesítést kapnak. A 2013-as időszakra érvényes bevallás hibás elkészítése miatt nincs szankció, de ettől az évtől kezdve már automatikusan regisztrálja a rendszer az esetleges büntetést. Az ellenőrzés az adóhivataltól kapott adatok alapján történik.
Az alapszabály módosításával az is lehetővé vált, hogy a megfelelő végrehajtási rendelet elkészültéig a helyi földbizottsági feladatokat a NAK megyei elnökségei veszik át. Döntéseiket minden esetben a Területi Agrárgazdasági Bizottságok (TAB) vezetőségének véleménye alapján hozzák. A feladatok ellátása érdekében a TAB feladatai is részletezésre kerültek a módosított alapszabályban.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara küldöttgyűlése elfogadta új Üzleti Etikai Szabályzatát is. Ez a magyar viszonyokat szem előtt tartó és az uniós normákkal is harmonizáló kódex rögzíti, hogy ami jogszerűtlen, egyben etikátlan is, illetve hogy a megkötött szerződéseket teljesíteni kell. A Kamara tagjától elvárható, hogy csak olyan feladat teljesítésére vállaljon kötelezettséget, amelyre képes, és a piac illegális szereplőivel ne szerződjön.
A NAK közgyűlése lezárta a 2013-as üzleti évet és elfogadta a 2014-es költségvetést. Az idei pénzügyi tervezésnél a falugazdász-hálózat feladatainak ellátására szolgáló források bővítése, illetve az informatikai fejlesztés kap hangsúlyt.

(Forrás: NAK hírek)