REL, új eszköz a vidékfejlesztésben

Rövid ellátási lánc, az élelmiszer-ellátás alternatív útja

Egyre fontosabbak a rövid ellátási láncok az emberek élelmiszerrel való ellátásában világszerte, így Magyarországon is - húzta alá a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön egy magyar-francia közös szervezésű szakmai konferencián Budapesten.

Mezei Dávid hozzátette: a 2014-2020 közötti időszakban a vidékfejlesztési forrásokból 26 milliárd forintot fordít Magyarország a rövid ellátási láncok minél hatékonyabb működtetésének segítésére. (A rövid ellátási lánc lényege, hogy minél kevesebb közvetítő legyen a fogyasztó és a termelő között.) Emlékeztetett: a rövid ellátási láncok széles körű elterjesztését, valamint működésük támogatását az Európai Unió is kiemelten kezeli, mivel a közös agrárpolitikán (KAP) belül - a mostani költségvetési időszakban - indult egy tematikus alprogram, amely a rövid ellátási láncok széles körű alkalmazását hivatott elősegíteni a tagországokban. A helyettes államtitkár hozzátette: Magyarországon is lehetőleg minél nagyobb mértékben kell alkalmazni ezt a metódust, mivel a termelők alkupozíciója gyenge, és az élelmiszertermelésben keletkező haszon egyre kisebb hányada jut el hozzájuk. Ezen segíthetnek az egyre több helyen működő helyi piacok, ahol helyi alapanyagból készült árut vásárolhatnak közvetlenül a termelőktől - például családi gazdálkodóktól - a fogyasztók.

Mezei Dávid kitért rá: a rövid ellátási láncok elterjesztésének támogatására rendelkezésre álló - 26 milliárd forintnyi - forrásból főként az egyéni és családi gazdálkodók, valamint a gazdák társulásainak a szóban forgó szisztéma alkalmazásával összefüggő beruházásait kívánják támogatni. Ugyanis - mint mondta - ezek a beruházások az érintettek áruinak piacra juttatását segítik majd elő elsősorban a tervek szerint. Az úgynevezett soft, azaz együttműködési költségek finanszírozását kevésbé szeretnék támogatni, mivel ezen a területen nehéz meghatározni (ellenőrizni) a ténylegesen szükséges költségeket.

Feldman Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a fenntartható fejlődés támogatása, a kisebb termelők - például a családi gazdaságok - 'helyzetbe hozása' mind Franciaország, mind pedig Magyarország számára fontos. A rövid ellátási láncok elterjedésének ösztönzése pedig a kisebb, elsősorban a családi gazdálkodók érdekeit kell, hogy szolgálja. Ezért nem véletlen, hogy 2014 - globálisan - a családi gazdálkodás éve világszerte. Az e témáról rendezett szakmai fórumon pedig ez év tavaszán, a kérdéskör fontosságát érzékelve, 104 ország képviseltette magát - fűzte hozzá.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke többek között arról beszélt, hogy a kisebb települések önkormányzatai aktívan részt vállalnak a közfoglalkoztatás szervezésében és működtetésében. Sok településen pedig az értékteremtő közfoglalkoztatás meghatározó elemévé vált a mezőgazdasági termelő munka. A mezőgazdasági termelés végtermékekeit számos helyen fel is dolgozzák. Az így előállított élelmiszerek elődleges piaca a helyi közösség, vagyis belső rövid ellátási láncok alakulnak ki.

Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai főigazgató-helyette azt kérte a jelenlévő francia szakemberektől, hogy minél több, országukban alkalmazott jó gyakorlattal ismertessék meg magyar kollégáikat.

Pierre Rabhi, francia filozófus, író, mezőgazdasági termelő, a téma jó ismerője arra mutatott rá: nagy az emberiség és az egyes ember felelőssége is a tekintetben, hogy a világ erőforrásait - például a földet - ésszerűen használja, mert a Föld erőforrásai végesek.

A rövid ellátási lánc témájával foglalkozó rendezvény része a 12. környezetvédelmi hónap - november 5-27. között zajló - eseménysorozatának, amelyet a budapesti Francia Nagykövetség és a Francia Intézet szervezett a magyar Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével.

(Forrás: MTI)

A rendezvényen dr. Szabó Zoltán, a HANGYA főtitkára Mezei Dávid megfogalmazásához kapcsolódva a vitában kifejtette, hogy fontos annak tisztázása, hogy a rövid ellátási lánc által elérhető eredmények lényegének a disztribúció földrajzi hatékonyságát, vagy az arányos jövedelem- elosztás elérését tekintjük. Hangsúlyozta, hogy a rövid ellátási lánc egy szolidáris társadalmi közegben lehet hatékony, és a társadalmi szolidaritás szorosan kapcsolódik a közjavakként megjelenő szolgáltatásokhoz. Felhívta a figyelmet arra, hogy ezt a szövetkezetek nemzetközileg elfogadott elvei a gazdasági tevékenységben teljes mértékben megvalósítják. A most induló hazai program sikerét ugyanakkor fékezheti, hogy az új Ptk. a jogi személyek általános, és speciális szabályozásában nem érvényesítette teljes körűen a nemzetközileg elismert szövetkezeti alapelveket, így a szolidáris közösségek működőképességéhez ennek feloldására sürgős lépéseket kell tenni.