HANGYA közgyűlés zárónyilatkozata

A HANGYA 2010. november 12.-i közgyűlése a következő zárónyilatkozatot fogadta el:

Zárónyilatkozat

A HANGYA Együttműködés a mai napon tartott közgyűlésén megerősítette a jövő stratégiai irányaként közzétett, az elmúlt 12 év szövetkezetépítési tevékenységének tapasztalatain alapuló javaslatát. A HANGYA „Szövetkezésben az erő” programja messzemenően figyelembe veszi az „Erős Magyarország” alapvetéseit, alkalmas eszköz lehet a kormányzat vidékfejlesztési céljának eléréséhez.

 A HANGYA ezzel összhangban változatlanul reméli, hogy a kormányzat eddigi nyilatkozatainak megfelelően kiemelt fontosságúnak tekinti a HANGYA típusú szövetkezést, elő kívánja segíteni az ennek megfelelő intézményfejlesztést és ebben számít szervezetünkre, tagságunkra. Ennek érdekében, és ezzel összhangban

- javasoljuk, hogy közpénzek csak közösségi célokkal összhangban kerülhessenek felhasználásra;
- kezdeményezzük, hogy a szövetkezetek, mint részfoglalkozásokat és vidéki foglalkoztatást generáló gazdasági egységek megfelelő munkahely- teremtési ösztönzőkben részesüljenek. Ezen keresztül a HANGYA intézményfejlesztési programja 100 000 legális munkahely megteremtését eredményezheti a kormány 10 éves programjával összhangban;
- kezdeményezzük a feketegazdaság visszaszorítására is képes szövetkezeti rendszer szabályozási környezetének az európai gyakorlathoz történő igazítását a következő félévben, beleértve magát a szövetkezeti törvényt is;
- javasoljuk, hogy a szövetkezések jellegéből adódó társadalmi közjavakkal arányosan a pénzügyi szabályozás tegye kedvezőbbé a szövetkezetek általános, és tagsággal folytatott forgalma terheit;
- javasoljuk, hogy a 2020-ig terjedő ágazati stratégia elemezze és határozza meg azokat a kormányzati lépéseket és ütemezésüket, amellyel ösztönözhetők a termelői tulajdonlású feldolgozóipar kialakítása, a terméklánc átlátható és arányos jövedelemelosztásának megteremtése;
- javasoljuk, hogy a 2011. évi EU elnökségi tevékenysége során a kormányzat erősítse az KAP megújulásában jelentkező azokat a javaslatokat, amely kifejezetten a termelők demokratikus közösségein keresztül segítik elő a hozzáadott érték növelését, a termelők piaci súlyának erősítését, ezáltal a helyben tartott értéktöbblet növelését.

A HANGYA nem pusztán a kormányzati intézkedésektől reméli tagsága boldogulását, erősíti partneri kapcsolatait szövetkezeti partnereivel itthon és a határon túl. Ezzel összhangban a közgyűléshez kapcsolódva – a Magyar Mező- és Erdőgazdasági Érdekképviseleti Tanács (MAÉT) tagszervezeteivel, kiemelten az AGRYA-val fennálló eddigi partnerségét fenntartva – a mai napon konkrét együttműködési keret- megállapodást köt az Országos Takarékszövetkezeti Szövetséggel és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvánnyal, illetőleg együttműködési megállapodást ír alá a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete MAROS Szervezettel. E megállapodásoktól azt reméljük, hogy egyfelől a finanszírozási feltételek olyan lehetőségei kerülnek kialakításra, amely szövetkezeteink eddigi pénzpiaci hátrányait mérsékelni képesek, illetőleg a Kárpát- medencei együttműködésben olyan gazdasági- társadalmi előnyök kovácsolására nyílik lehetőségünk, amely előmozdíthatja a szélesebb összefogásból adódó kölcsönös előnyök kiaknázását, a kisebbségben élő magyarság gazdasági megerősödését.

Budapest 2010. november 12.

 

Szeremley Béla                                              

a HANGYA elnöke