Közlemény a kamarai választásokkal kapcsolatban

A HANGYA vezetés közleménye
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági, és Vidékfejlesztési Kamara megalakulásával összefüggő listaállítással kapcsolatban

A HANGYA Együttműködés (továbbiakban HANGYA) 1998-as megalakulásától fogva céljának tekinti a szövetkezeti rendszer nemzetközi elveknek és gyakorlatnak megfelelő megújulását, az ezzel összefüggő hazai szabályozás megvalósulását. Egy tervezhetőbb és reményteli agrárjövő érdekében a HANGYA a kamarai rendszer átalakítását is a 2010- 2014 közötti időszak egyik legfontosabb feladatának tekinti. Ezért örömmel üdvözölte a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági, és Vidékfejlesztési Kamara megalakulásának törvényi szabályozását.

A HANGYA, mint a 2005. évi agrárdemonstrációban a MAGOSZ legjelentősebb partnere, mozgósított tagszervezeteinek és azok tagságának regisztrációban való részvételére, majd a választási eljárás szabályainak közzététele után megkereste a MAGOSZ-t a választásokban való együttműködésre. Az erre vonatkozó tárgyalások során mind a megyei választásokra, mind a választások későbbi szakaszára, illetőleg a további stratégiai együttműködés irányára és tartalmára vonatkozóan olyan szóbeli garanciákat kapott szervezetünk, hogy a 2013. február 1.- 15. között lebonyolításra kerülő megyei küldöttlistákra javaslatot tettünk.

Mindezek tükrében - az Igazgatótanács felhatalmazása alapján - a HANGYA vezetése a MAGOSZ listát támogató nyilatkozatát 2013. január 21.-én kibocsájtotta.

Figyelemmel arra, hogy a kamara átmeneti elnöksége részéről átadott megyei listákon – az országos szintű előzetes garanciavállalás és egyeztetések ellenére – technikai és helyi szinten elkövetett mulasztások következtében több megyében részben vagy egészben nem szerepelnek jelöltjeink, ezért a MAGOSZ megyei listák általános támogatásának fenntartása mellett a listákat az alábbi nyilatkozat kiegészítéssel támogatjuk:


„A MAGOSZ országos vezetése által adott szóbeli garanciavállalás, és megyei vezetőiknek adott előírás ellenére a rendelkezésünkre álló korlátozott időtartam alatt nem került sor mindenhol megfelelő egyeztetésre. Egyes esetekben a jelölt tagjaink - általunk nem ellenőrizhető - kamarai regisztrációjának hiánya miatt nem minden jelöltünk kerülhetett fel a szervezetünk által országos szinten támogatott listára. Ezt a jelölő szervezet helyi vezetőivel egyeztetve meghatározó arányban orvosolni tudtuk. Ugyanakkor a jelölő szervezet megyei szinten történő egyeztetésének elmaradása miatt több megyében  szervezeti szintű jelöltállításunk nem valósult meg, illetve sérült. Ezen megyékben szereplő képviselőink egyéni megkeresésüknek és döntésüknek megfelelően tekinthetők HANGYA jelölteknek a MAGOSZ listán. A MAGOSZ és a kamara vezetőivel a mai napon történt egyeztetésen ugyanakkor garanciát kaptunk arra, hogy az országos szintű jelölések február 21.- e után sorra kerülő előkészítése során tárgyalási alapnak tekintik a megyei szintű jelölési hiányosságok kompenzálását. ”
 

Budapest 2013. január 30.

(Szeremley Béla)

a HANGYA elnöke