Nyílt levél Gráf József úr földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter részére

Tárgy: kistermelői rendelet módosítása

Tisztelt Miniszter Úr!

A hazai mezőgazdaság és vidék fejlesztésének egyik kulcsa a jó minőségű alapanyagokból, helyben, a termelés helyszínéhez közel feldolgozott élelmiszerek előállítása és ezen termékek eljuttatása a fogyasztókhoz. Az Európai Unió biztosítja annak lehetőségét, hogy az eltérő nagyságú és adottságú termelőegységek számára többszintű szabályozást alakítsanak ki a tagországok. Ezzel rugalmasan szabályozható a termelés és biztosítható a megfelelő élelmiszerbiztonság.

Örvendetesnek tartjuk, hogy Magyarország is megteremtette a többszintű szabályozás alapjait, melynek egyik legfontosabb eszköze a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 14/2006. (II. 16.) FVM-EüM-ICsSzEM együttes rendelet (a továbbiakban: kistermelői rendelet). Számos civil, érdekképviseleti szervezet napi tapasztalataira építve azonban úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi szabályozás több ponton a kistermelők számára nem kellően életszerű korlátokat állít a feldolgozás és értékesítés területén. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, illetve háttérintézményeinek szakembereivel folytatott konzultációink alapján megtudtuk, hogy a szakigazgatás is érzékelte a rendelet, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok módosításának szükségességét.

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület a fentiek alapján jogszabálymódosítási folyamatot kezdeményezett, melynek célja, hogy a helyi termelés, feldolgozás és értékesítés számára rugalmasabb, korszerűbb jogi keretek alakuljanak ki. A kezdeményezést immár 31 civil szervezet támogatja és folyamatosan együttműködik a javaslatcsomag minél alaposabb szakmai kidolgozásáért.

A kezdeményezők azt remélik a rendelet módosításától, hogy az a hazai vidéki gazdaság dinamizálásának eszköze lehet. Ennek a gazdasági válság és a hazai szűkös költségvetés ismeretében különös jelentősége lehet. A szabályozás racionalizálásával a kormány oly módon képes a gazdasági termelést serkenteni vidéken, hogy erre plusz költségvetési forrásokat nem kell fordítania. A gazdasági tevékenységek bővülhetnek, új munkahelyek jöhetnek létre. A helyi termelés ösztönzése az ésszerű jogi keretek által a LEADER-csoportok munkáját is nagy mértékben támogatná.

Úgy látjuk, hogy a vidéki gazdaság dinamizálása más, a területet szabályozó jogi eszköz módosítását is igényli, ugyanakkor rövid távon a kistermelői rendelet módosítását látjuk a legsürgetőbbnek és legegyszerűbben végrehajthatónak. Ezzel a kormány újabb fontos jelet küldhet a gazdálkodóknak és a vidéken élőknek, hogy gyors és hatékony megoldásokat keres a gazdasági válságra.

A kistermelői rendelet módosításának civilek által készített tervezetét 2009. március 25-én nyilvánosságra hoztuk és társadalmi vitát kezdeményeztünk róla. A javaslatokat élénk médiafigyelem kísérte és elmondhatjuk, hogy az érintettek is komoly várakozásokat fűznek a kezdeményezéshez. Különösen a Kistermelők lapjában megjelent cikk után nőtt meg a megkeresések száma gazdálkodóktól. Számos javaslatot kaptunk, melyek segítségével finomítani tudtuk a szövegtervezetet. Április 30-án a civil szervezetek, az FVM és az MGSzH szakértői részvételével tartottunk műhelymunkát a szöveg pontosítása érdekében. A felfokozott érdeklődésre tekintettel partnereinket, illetve a sajtót rendszeresen tájékoztatjuk a jogszabálymódosítási kezdeményezés főbb állomásairól, eredményeiről.

Tisztelt Miniszter Úr! A kistermelői rendelet módosítására vonatkozó civil javaslatot levelünk mellékleteként megküldjük. Kérjük tisztelt Miniszter Urat, hogy szíveskedjen áttekinteni a tervezetet és időpontot biztosítani személyes egyeztetésre, hogy a tervezetről alkotott véleményét megismerhessük. Őszintén reméljük, hogy egyetért kezdeményezésünkkel és támogatni tudja azt.

Budapest, 2009. május 25.

Tisztelettel:

Dr. Veres Nándor
Szövetség az Élő Tiszáért
elnök

Boda Zsolt
Védegylet
szóvivő

A kistermelői jogszabálymódosítási javaslatot támogató szervezetek:

 1. Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara
 2. Bihar Közalapítvány
 3. Bors Alapítvány
 4. CEEWEB a Biológiai Sokféleségért
 5. Élelmezésvezetők Országos Szövetsége
 6. Energia és Környezet Alapítvány
 7. Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
 8. Fogyasztó és Vidékvédő Egyesület
 9. GAIA Ökológiai Alapítvány
 10. HANGYA Szövetkezeti Együttműködés
 11. Hortobágy Közalapítvány
 12. Inspi-Ráció Egyesület
 13. Kishantosi Vidékfejlesztési Központ Kht.
 14. Kiskunsági Nők Egyesülete
 15. Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
 16. Magyar Biokultúra Szövetség
 17. Magyar Faluszövetség
 18. Magyar Kisállatnemesítők Génmegőrző Egyesülete
 19. Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
 20. Magyar Természetvédők Szövetsége
 21. Messzelátó Egyesület
 22. Öko-forrás Közhasznú Alapítvány
 23. ÖKOTÁRS Alapítvány
 24. Piacfejlesztési Alapítvány
 25. Pro Vértes Közalapítvány
 26. Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület
 27. Tiszatáj Közalapítvány
 28. Tudatos Vásárlók Egyesülete
 29. Védegylet
 30. Zöld Folyosó Közalapítvány
 31. Zöld Pihenő Alapítvány

Jelen levelet másolatban kapják:
Dr. Herczog László úr, szociális és munkaügyi miniszter
Dr. Székely Tamás úr, egészségügyi miniszter

CsatolmányMéret
Előterjesztés a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 14/2006. (II. 16.) FVM - EüM-ICsSzEM együttes rendelet módosítására175.5 KB
Sajtóközlemény: A miniszterek előtt a civil gazdaságélénkítő javaslat32.5 KB