Kedves szövetkezeti Barátunk!

Szeretettel üdvözöljük honlapunkon, mely reményeink szerint igényes, naprakész információkat nyújt tagjainknak, látogatóinknak, partnereinknek.

Társadalmi vita a Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióról

Elindult az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) társadalmasítása

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012. december 17-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A Koncepció az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg és kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. A véleményeket, értékeléseket 2013. január 31.-ig várják.

A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

A Kormány a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában, a 22. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § a) pontja tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

A tej- és tejtermék-ágazatban működõ termelõi szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek tagjainak MVH által kiadott határozattal igazolt kvótával lefedett értékesített tej mennyisége az előző kvótaévben meghaladja a 100 millió kg-ot, és amely legalább 100 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést. A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek tagjainak MVH által kiadott határozattal igazolt kvótával lefedett értékesített tej mennyisége az előző kvótaévben meghaladja a 100 millió kg-ot, és amely legalább 100 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.

A termelői csoportokról szóló 81/2004.(V.4.) FVM rendelet módosításáról

A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról (megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 163. számában) A rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során biztosítania kell a tagok irányában a nonprofit jelleg érvényesülését. A jövőben termelői csoport csak szövetkezeti jogi keretben kaphat csak állami elismerést. Ez vonatkozik a minősített termelői csoportra is. Az elismerésnek tartalmaznia kell a termelői csoport agrárgazdasági szövetkezeti érdekképviseleti szervben meglévő tagságának igazolását.

Ülést tartott HANGYA Igazgató Tanácsa

 Ágazati kamara, szövetkezet, stratégiai partnereség

Ülést tartott a HANGYA Igazgató Tanács

A HANGYA Igazgató Tanácsa és Felügyelő Bizottsága 2012. november 22.-én együttes ülést tartott. A megbeszélés vendég- előadói voltak Győrffy Balázs, az ágazati kamara átmeneti elnöke, Patay Vilmos országgyűlési képviselő és dr. Viski József, a VM Stratégiai Főosztályának vezetője.

Ezermilliárd forintnyi zöldséget és gyümölcsöt termelhetünk

Stratégiai cél, hogy a magyar kertészeti ágazat évi 3,5 millió tonna - a piaci igényekhez igazodó - jó minőségű zöldség és gyümölcs előállítására legyen képes belátható időn belül - mondta Fodor Zoltán, a FruitVeB ügyvezető igazgatója az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Kertészeti Albizottságának ülésén.

Végső szakaszában a földtörvény

HANGYA állásfoglalás

a mező,-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban

 

Szervezetünk Igazgató Tanácsának tagjaival történt egyeztetés alapján - a beérkezett véleményekre építve - a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának elnökéhez küldtük meg állásfoglalásunkat a bizottsági, illetve frakció álláspontban történő érvényesítést kérve. A továbbiakban a levelet teljes terjedelemben közöljük.

Megkezdődött a Földtörvény parlamenti vitája

A vidékfejlesztési miniszter szerint 1100 éves vitának vet véget a földtörvény elfogadása, mivel a parlamentben kedden tárgyalni kezdett jogszabály garantálja, hogy csak magyar földművesek vehessenek földet.A törvényjavaslat biztosítja, hogy a jövőben csak magyar földművesek vehessenek és magyar gazdálkodók bérelhessenek termőföldet, nem vásárolhatnak majd földet ingatlanbefektetők, magyar és külföldi spekulánsok, valamint azok a nagybirtokosok sem, akiknek már sok van. Nem válhatnak tulajdonossá a zsebszerződésesek sem. A parlamenti vita várhatóan október végén zárul.

(forrás: www.kormany.hu, MTI)

Élelmezési Világnap 2012. október 16.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, a FAO Magyar Nemzeti Bizottsága, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodása (FAO REU), és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közös szervezésében 2012. október 16-án megrendezésre került „Mezőgazdasági szövetkezetek: kulcs a világ élelmezéséhez” címmel a
32. Élelmezési Világnap,
a városligeti Mezőgazdasági Múzeumban.
Program:
10.00-10.15 Az Élelmiszer Konvoj érkezése a Hősök terére
10.30-12.30 Szeminárium
Mezőgazdasági szövetkezetek és az élelmezésbiztonság
Megnyitó beszédet tartott:
Fernanda Guerrieri, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának képviseletvezetője és Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
Előadók:
Romány Pál, korábbi mezőgazdasági miniszter
Juhász János, korábbi FAO szövetkezeti szakértő
Szabó G. Gábor, tudományos főmunkatárs, Közgazdaságtudományi Intézet, MTA
Patay Vilmos, országgyűlési képviselő
Vitafórum
12.30-14.30 Fogadás
További információk: www.fao.org/aurope/wfd2012

TÁMOP projekt indul Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT-k) részére

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) társadalmi egyeztetésre bocsátotta többek között az IKSZT-k számára kiírt TÁMOP - 3.2.3/B-12/1 kódjelű pályázati felhívás tervezetét.

Az "Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése című pályázati felhívás célja a többfunkciós közművelődési intézmények multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezáltal az IKSZT-k helyi társadalomba történő beágyazódásának elősegítése, a széleskörű használatot szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.

A pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi elérési útvonalon találhatóak:

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/692/filter?offset

A pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételek, javaslatok megtételére 2012. október 14-én éjfélig van lehetőségük az érintetteknek.
Felhívjuk a címbirtokos szervezetek figyelmét, hogy a dokumentumok véleményezése a www.nfu.hu weboldalon keresztül elérhető Partnerségi Fórum használatával történik, így regisztrációhoz kötött. Új felhasználóként az alábbi elérési útvonalon keresztül történik a regisztráció:

https://sso.nfu.hu/regisztracio

A regisztráció során kapott felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után van lehetőség a pályázatok véleményezésére.
Forrás: www.nfu.hu