Kedves szövetkezeti Barátunk!

Szeretettel üdvözöljük honlapunkon, mely reményeink szerint igényes, naprakész információkat nyújt tagjainknak, látogatóinknak, partnereinknek.

Élelmezési Világnap 2012. október 16.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, a FAO Magyar Nemzeti Bizottsága, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodása (FAO REU), és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közös szervezésében 2012. október 16-án megrendezésre került „Mezőgazdasági szövetkezetek: kulcs a világ élelmezéséhez” címmel a
32. Élelmezési Világnap,
a városligeti Mezőgazdasági Múzeumban.
Program:
10.00-10.15 Az Élelmiszer Konvoj érkezése a Hősök terére
10.30-12.30 Szeminárium
Mezőgazdasági szövetkezetek és az élelmezésbiztonság
Megnyitó beszédet tartott:
Fernanda Guerrieri, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának képviseletvezetője és Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
Előadók:
Romány Pál, korábbi mezőgazdasági miniszter
Juhász János, korábbi FAO szövetkezeti szakértő
Szabó G. Gábor, tudományos főmunkatárs, Közgazdaságtudományi Intézet, MTA
Patay Vilmos, országgyűlési képviselő
Vitafórum
12.30-14.30 Fogadás
További információk: www.fao.org/aurope/wfd2012

TÁMOP projekt indul Integrált Közösségi Szolgáltató Terek (IKSZT-k) részére

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) társadalmi egyeztetésre bocsátotta többek között az IKSZT-k számára kiírt TÁMOP - 3.2.3/B-12/1 kódjelű pályázati felhívás tervezetét.

Az "Építő közösségek" - B) A korszerű, többfunkciós (multifunkcionális) közművelődési fejlesztéseket szolgáló közösségi programok, együttműködések, új tanulási formák kialakulásának elősegítése című pályázati felhívás célja a többfunkciós közművelődési intézmények multifunkcionalitásából adódó szinergiák létrejöttének biztosítása. Ezáltal az IKSZT-k helyi társadalomba történő beágyazódásának elősegítése, a széleskörű használatot szolgáló programok, közművelődési, könyvtári fejlesztések, egyéb közösségi alkalmak, nonformális és informális tanulási alkalmak, szolgáltatás-fejlesztések létrehozása.

A pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentumok az alábbi elérési útvonalon találhatóak:

http://www.nfu.hu/forum_topic_pate/692/filter?offset

A pályázati kiíráshoz kapcsolódó észrevételek, javaslatok megtételére 2012. október 14-én éjfélig van lehetőségük az érintetteknek.
Felhívjuk a címbirtokos szervezetek figyelmét, hogy a dokumentumok véleményezése a www.nfu.hu weboldalon keresztül elérhető Partnerségi Fórum használatával történik, így regisztrációhoz kötött. Új felhasználóként az alábbi elérési útvonalon keresztül történik a regisztráció:

https://sso.nfu.hu/regisztracio

A regisztráció során kapott felhasználói névvel és jelszóval történő belépés után van lehetőség a pályázatok véleményezésére.
Forrás: www.nfu.hu

Agrárkár enyhítés új alapokon

Országos aszályhelyzet meghirdetése – igényelhető a kárenyhítő juttatás

A Vidékfejlesztési Minisztérium sajtóosztálya 2012. augusztus 29.-i kormányülést követően sajtóközleményt tett közzé az országos aszályhelyzet meghirdetéséről. 2012. január elsejétől megváltoztak az agrárkár enyhítés szabályai, aminek gyakorlati lépéseiről augusztus elején már tájékoztattuk tagszervezeteinket. (Ennek anyaga a jelen tájékoztatásunk végén található.)

Kormányzati döntések az aszályhelyzet miatt

Aszályhelyzettel kapcsolatos kormányzati döntések

A kormány 2012 augusztus 29.-i ülése után a vidékfejlesztési miniszter az aszályhelyzettel kapcsolatos kormányzati döntésekről adott tájékoztatást. Az országos aszályhelyzet meghirdetése kapcsán a külön hírként részletezett szabályok mellett az állattartókat segítő források megnyitásáról és egyéb tervezett intézkedésről adott tájékoztatást a miniszter.

Elfogadta az Országgyűlés az agrárkamarai törvényt

 Elfogadta az Országgyűlés a Magyar Agrár-, Élelmiszer-gazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvényt. A jogszabály legfontosabb célja, hogy egy olyan egységes agrárkamarai szervezet jöjjön létre, amelyben kötelező módon tagok a mezőgazdasági termelők, a termékeket feldolgozók és a kereskedők is. Mindez növeli az ágazat hatékonyságát és versenyképességét is.

A Vidékfejlesztési Minisztérium a hazai agrártársadalom összefogásának támogatása és a mezőgazdaság versenyképességének növelése érdekében alkotta meg az új agrárkamarai törvényt.

A magyar föld védelmében

Elkészült az új földtörvény vitaanyaga, amely mától elérhető a Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján. (A koncepció a „http://ujfoldtorveny.kormany.hu/a-magyar-fold-vedelmeben” linken megnyíló oldalról tölthető le.) A termőföld az ország kiemelkedően fontos erőforrása, nemzeti vagyona, éppen ezért a koncepció a föld védelme érdekében született.

Konferenciasorozat a szövetkezetek éve alkalmából

Szövetkezetek Nemzetközi Éve rendezvénysorozat

Partnerszervezetünk, a Szociális Szövetkezetek Szövetsége együttműködve az Országos Szövetkezeti Tanács több tagszervezetével konferencia-sorozatot szervez május 31. és július 5. között. A regionális rendezvényekre ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét. Részletek az alábbi linken érhető el: 

http://www.szoszov.hu/2012-szovetkezeti-ev-konferenciasorozat-kunbabony

Kérelem az osztatlan közös földtulajdon megszüntetéséhez

 

Osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld kimérésével kapcsolatos kérelem közzététele

Az osztatlan közös tulajdonban lévő termőföldek tulajdonviszonyainak rendezése kapcsán szükséges eljárás érdekében a Vidékfejlesztési Minisztériummal és a földhivatalokkal konzultációt folytattunk. Ennek tükrében a szűk jogvesztő határidőre tekintettel - az eljárás megkönnyítése érdekében - a következő információkat hozzuk ez úton nyilvánosságra.

Natúra 2000 erdőterület támogatásának megnyitása

Többmilliárd forintos támogatási forrás megnyitása 2012. május 15.-ig a Natura 2000 erdőterületekre

Partnerszervezetünk, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége (MEGOSZ) kérésére ezúton hívjuk fel a figyelemet a rendkívül rövid határidővel megnyíló támogatási lehetőségre. Az alábiakban közzétesszük a MEGOSZ erre vonatkozó sajtóközleményét, amely a támogatás elérésével, a szervezet ezzel kapcsolatos segítségnyújtásával kapcsolatban ad tájékoztatást.

A 2012. június 1-jéig bejelentett földmegosztás költségét az állam viseli

A Vidékfejlesztési Minisztérium kommunikációs kampányt indít annak érdekében, hogy minél többen éljenek az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésének „államilag finanszírozott” lehetőségével, minél többen értesüljenek a „jogvesztő” határidőről, és a tulajdonosok minél előbb jelentkezzenek a körzeti földhivataloknál.
Jelenleg mintegy 2 millió hektár rendezetlen, osztatlan közös tulajdonban lévő termőföld van hazánkban. Ez közel 272 000 db földrészletet és 2 millió tulajdonost jelent.

Az Országgyűlés az alaptörvény hatálybaléptetésével összefüggő 2011. évi CCI. törvényben 2012. január 1-jei hatállyal módosította a Földrendező és földkiadásról szóló törvényt (Fkbt). A jogszabály kimondja, hogy a 2012. június 1-jéig kérelmezett földmegosztás költségét az állam viseli. Az Fkbt. 12/F. §-ának (1) bekezdése alapján, ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerősen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. 

Az önálló ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésőbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani a területileg illetékes körzeti földhivatalhoz az "Önálló ingatlan kialakítása iránti kérelem" formanyomtatványon. A jelentkezési határidő elmulasztása jogvesztő, tehát a határidő lejárta után csak saját költségen, összetettebb eljárásban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv (Ptk.) alapján szüntethető meg az osztatlan közös ingatlantulajdon.

Az osztatlan, közös földtulajdon rendezésével: könnyebb a föld értékesítése, egyszerűbb a föld hasznosítása, könnyebben igényelhető támogatás a műveléshez.