Uniós hírek

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv Agrár környezetgazdálkodási jogcím jelenlegi teendői

Helyszíni ellenőrzés

Az idő előre haladtával egyre több gazdálkodó fog személyesen találkozni az MVH ellenőreivel, így előnyös ha a gazdálkodó tisztában van, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelnie.

Helyszíni ellenőrzés céljából az MVH határozattal rendelkező ügyfelek közül kockázat elemzés és véletlen kiválasztás módszereivel ügyfeleket választ ki

Meghosszabbított futamidő

10 év lehet a 2003-as fagy- és aszálykár mérséklésére felvett hitelek futamideje.

Az eredeti 5 évről 10 évre hosszabbíthatók azoknak a mezőgazdasági termelőknek a hitelei, akik azt a 2003-as fagy- és aszálykár mérséklésére vették fel.

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a Magyar Közlönyben megjelent rendelete szerint a futamidő meghosszabbítást azok kérhetik, akiknek a káruk 2003-ban 20-30 százalék között volt és kedvezőtlen térségben gazdálkodnak, illetve minden megkötés nélkül azok a termelők, akiknek a kára elérte, vagy meghaladta a 30 százalékot.

Gabonapiaci helyzet: Piaci zavar elhárítására javaslat

Magyarországon 2004-ben 17 millió tonnát meghaladó mennyiségű gabona termett. Ez, a tavalyi évhez képest (9,710 millió tonna) 75 %-kal nagyobb termésmennyiség, de még egy átlagos év termését is 30 %-kal meghaladja.. Ezzel szemben a belső fogyasztás és az országból történő kiszállítás (EU többi tagállamába, és harmadik országba) csökkent. Amennyiben egy átlagos átmenőkészlettel kalkulálunk, úgy a hazai szükségleten felüli mennyiség a 2004/2005 évi szezonban a 8,5 millió tonnát meghaladja. (Megjegyezzük, hogy a csatlakozás megelőző években exportunk 2,5-4,5 millió tonna között volt.)

Újdonságok az EU KAP-ról

Franciaország a KAP történetében eddig példátlan módon és időpontban a szept. 15-i ülésen búza intervenciós készleteire exporttámogatásos értékesítési pályázat kiírását kérte.

Intervenciós készletek értékesítése Spanyolországban

A korábbi spanyol pályázatok szept. 14-én lejártak. Újabb pályázatokat nyitottunk az alábbiak szerint:

Az Európai Bizottság többletkészletekre vonatkozó javaslatával kapcsolatos egységes FVM-álláspont

Az Európai Bizottság - 230/2004/EK, valamint 735/2004/EK rendeletével módosított - 1972/2003/EK rendelete valamennyi újonnan csatlakozó ország számára előírta, hogy bizonyos mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek 2004. május 1-jén rendelkezésre álló készletéről felmérést készítsen. A fenti közösségi jogszabály végrehajtását a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek készletfelméréséről szóló 103/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet biztosította.