Céljaink

Céljaink, küldetésünk

A HANGYA célkitűzése a szövetkezeti alapú termelői társulások, ezen keresztül a vidéki társadalom megerősítése, érdekeinek képviselete.

E cél érdekében tagjai közé fogad fogad minden olyan mezőgazdasági termelőket tömörítő szövetkezetet/szövetséget, továbbá más olyan - általános szövetkezeti érdekeltségű - szervezetet, amely a szervezet célkitűzéseivel egyetért és a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja. A HANGYA pártoló tagja lehet minden olyan agrárágazati érdekeltségű szervezet, amely támogatja a HANGYA által képviselt szövetkezeti rendszerfejlesztést

Küldetésének teljesítése érdekében:

  • a tagok együttműködésének intézményi keretéül, érdekképviseleti központjául szolgál,
  • tagjai tekintetében ellátja a szövetkezeti érdekképviseletekre vonatkozó, törvényben vagy más jogszabályban meghatározott feladatokat,
  • szervezési és tanácsadási segítséget nyújt az önszerveződő termelői szervezetek létesítéséhez, piaci szerepük és pénzügyi  kapcsolataik előnyös alakításához,
  • segíti a tagok demokratikus önkormányzati tevékenységeinek fejlesztését, előmozdítja különböző szervezeteinek együttműködését,
  • tagszervezeteinek fejlődése érdekében szakmai továbbképzési, oktatási tevékenységet folytat,
  • lehetőségeket teremt jelentős közérdekű szövetkezési kérdések megvitatására, kiadói, kommunikációs és PR eszközökkel,
  • ápolja tagszervezeteinek nemzetközi kapcsolatait és képviseli őket hazai és nemzetközi fórumokon.