Tájékoztató

Kis túlzással, minden agrártermelőnek, legyen őstermelő vagy éppen a legnagyobb társaság, csomagolási tevékenység esetén be kell jelentkeznie a termékdíj-felhasználók körébe akkor is, ha csak bálamadzagot használ. A gond összetett: egyrészt 2004-ig visszamenő hatású a jogszabály, másrészt hatalmas adminisztrációs és anyagi terhet ró a gazdálkodókra.

A mezőgazdasági őstermelők, vállalkozások sem mentesülnek attól, hogy az általuk használt csomagolóanyagok után környezetvédelmi termékdíjat fizessenek, illetve a vámhatóságnál regisztráltassák magukat. A csomagolóanyagok felhasználásról nyilvántartást kell vezetni, és azt évente (illetve amilyen bevalló egyéb adónemben lehet havonta is) jelenteni, bevallani kell. Mivel a most alkalmazott rendszer 2003 óta él, most 5 évre visszamenőleg kell adatokat szolgáltatni és – ha kell – termékdíjat fizetni.

Termékdíj-fizetési kötelezettsége azoknak a gazdálkodóknak van, akik évente több mint 200 kg műanyagot, fémet, több mint 500 kg papírt vagy fát, több mint 800 kg üveget használnak ilyen célra. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos bejelentés, bevallás és fizetési kötelezettség a mezőgazdaságban a csomagolást végzőnél jelentkezik. A termékdíjat a saját célra történő felhasználás (csomagolás) esetén is – néhány kivételtől eltekintve – meg kell fizetni. A termékdíj-kötelezettségről 2010. január 1-től kizárólag elektronikus úton lehet eleget tenni. 2011. január 1-től csak OKJ-s képesítéssel rendelkező regisztrál termékdíj ügyintéző adhatja csak be a bevallást.

Termékdíj-mentességet az kaphat, aki kevés csomagolóanyagot használ, vagyis a fenti mennyiségeknél kevesebbet. A mentesség ténye ugyanakkor, nem mentesíti a csomagolóanyag használóját a bejelentkezési, nyilvántartási és bevallási kötelezettség alól.

Másik lehetőség a hasznosítást koordináló szervezeten keresztül megszerzett termékdíj-mentesség, ha a hasznosítást koordináló szervezet átvállalja a termékdíj-fizetési kötelezettséget, átvállalási szerződés megkötésével. A kötelezett az átvállalónak meghatározott mértékű hasznosítási díjat fizet, viszont az átvállalás sem mentesíti a csomagolóanyag használóját, a bejelentkezési, nyilvántartási és bevallási kötelezettség alól.

Az agrárágazatban különbséget kell tenni a tárolás és a csomagolás fogalma, folyamata között. Mindaddig, amíg a műanyag fólia, zsák, láda stb. csomagolóanyag a termény/termék technológiai kezelésére (kazal fedése, siló takarása, bála tárolása, a ládában rakott zöldség-gyümölcs hűtőházi vagy egyéb tárolása) valósul meg, azt a folyamatot nem csomagolásnak, hanem tárolásnak kell tekinteni. Ez esetekben mindaddig tárolásról beszélünk, amíg az így tárolt termény/termék saját célú felhasználása vagy értékesítése bekövetkezik.: pl. bálaszalma.

A csomagolás jellegéből adódóan előfordul, hogy az agrártermelőnél használt raklap, láda, rekesz, több egymást követő évben is megőrzi funkcióját, és a termelő azt több éven keresztül használja, illetve annak visszavételéről gondoskodik. A terméknek az eredeti célra történő ismételt felhasználása az újrahasználat. Alapfeltétele, hogy a csomagolóanyag be legyen jelentve a vámhatóságnál és nyilvántartsák azt (az első használatba vételkor keletkezik a fizetési kötelezettség). A bejelentés elmaradása szankciót von maga után. (Az APEH 5 éven keresztül évente 20 milliárd Ft-ot, míg a VPOP 2009 első félévben 25 milliárd Ft-ot szedett be!!!)