Minőségi Élelmiszer Konferencia Brüsszel, 2007. Február 5-6.

A konferencia konklúziói

 1. Az EU szabványok betartásával piacra kerülő élelmiszerek a legjobbak közé sorolhatók a világon
  • Az EU-ban gyártott élelmiszerek megfelelnek a szigorú biztonsági és higiéniai feltételrendszernek,
  • Az EU termelői következetesen ragaszkodnak a meghatározott állatjóléti, környezetvédelmi és munkafeltételi normákhoz,
  • Az EU minőségi címke jelzi a termék megfelelését az EU normáihoz, illetve jelezheti az attól való pozitív irányban való eltérését is.
 2. Gazdaság-politikai evidenciának tekinthető, hogy egy adott minőségi szabvány
  • Kulcspiacokra való bejutást jelent a termelőknek,
  • Hatékonyan tájékoztatja a fogyasztót a termék minőségével, eredetével, állatjóléti megfelelésével, stb. kapcsolatban,
  • Emeli az adott farm hatékonysági mutatóit,
  • Pozitív hatással van a vidékfejlesztésre, (kultúra, tradíciók, túrizmus, stb.)
  • Csökkentheti a fajlagos költségeket a kínálati láncon keresztül, a vertikális integrációkban,
  • Hozzáadott értéket jelent a termékhez,
  • Akkor tud leghatékonyabban működni, amikor a rendszert adekvát marketing menedzsment támogatja.
 3. Mindemellett sok aggály is megfogalmazódott a minőségi rendszerekkel kapcsolatban
  • Felléphetnek komoly duplikatív adminisztrációs költségek,
  • Exportőrök nehézségei a harmadik országok áruival kapcsolatban, (szabványoknak való megfelelés),
  • Az érintett csoportok aggályai a minőségi rendszer átláthatóságát illetően.
 4. Nagymértékű és duplikatív adminisztratív költségek és akadályok
  • Alapvető harmonizáció, és minimum kritériumrendszer felállítása elkerülhetetlen a külön-külön működő minőségi rendszerek között, elkerülendő a költségek hatványozódását,
  • Végső cél akár egy teljesen egységes EU rendszer lehet, melyben a nemzeti rendszerek megtartanák identitásukat,
  • Ezen közös rendszer kifejlesztésében elengedhetetlen a termelők aktív részvétele, és szerepvállalása.
 5. Verseny és akadályok az egységes piac működésében
  • A Tagállamok hatóságainak és a Bizottságnak együttesen kell biztosítania az egységes piac működését, megakadályozva a mindenkori piaci dominanciák kialakulásának lehetőségét,
  • A túlpozícionált kereskedelmi láncok csökkentik a termelők előnyeit és hasznát.
 6. Exportőrök nehézségei a harmadik országok vonatkozásában
  • A pontosan meghatározott szabványok szenti import a harmadik országokból javíthatja a termelési hatékonyságot, és népszerűsítheti a jó agrártechnológiai gyakorlatot,
  • Azonban:
   • Csak a legjobb termelési egységek jogosultak a "bizonyítványra", a gyengébbeket ki kell zárni ebből,
   • A minőségi rendszerek nem képviselhetnek olyan kereskedelmi akadályokat, mely esetlegesen egy vesztes panelt is eredményezhet a WTO-ban,
   • A fejlődő országok szereplőit is be kell vonni a rendszerek kialakításába,
 7. Átláthatóság
  • Az átláthatóság biztosítása és fejlesztése minden lehetséges eszköz igénybevételével.