Megjelent a termelői csoportok és szervezetek létrehozása elnevezésű felhívás módosítása

A VP3-9.1.1.-17 Termelői csoportok és szervezetek létrehozása jogcím felhívásának módosítása

 

A módosítás lehetővé teszi, hogy a támogatási döntések miatti késedelem ellenére az elismeréssel rendelkező, és támogatási kérelmet benyújtó termelői csoportok az október 31.-i határidőt betartva kifizetési kérelmet nyújthassanak be.

A módosítás a felhívás következő elemeit érinti: 

1. Kiegészült a felhívás 4.3 és 6.2 pontja:

„Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik.”

 2. Módosult a felhívás 3.5.1. pontja:

„A projekt megvalósítását a támogatást igénylő a termelői csoportként történő elismerési döntés kézhezvételi napján saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.”

 3. Egy lábjegyzettel pontosításra került a foglalkoztatásra vonatkozó tartalmi értékelési szempont:

„A teljesítés igazolása először a támogatói okirat kézhezvételét követő 2 év letelte után benyújtott első kifizetési kérelem benyújtásakor történik, utána minden ezt követő kifizetési kérelem benyújtásakor szükséges a benyújtást megelőző egy év vonatkozásában igazolni az alkalmazott folyamatos foglalkoztatását.”

4. Módosult a felhívás 3.5.2. pontja:

„A támogatást igénylőnek az utolsó kifizetési kérelme alapján megállapított támogatási összeg kifizetése előtt kell igazolnia, hogy az üzleti terv első négy évére vállalt és a felhívásban foglalt kötelezettségeket teljesítette.”

 5. Pontosításra került a 6. tartalmi értékelési szempont:

„A tagok az elismerés tárgyát képező terméket - az alapszabályban rögzítettek szerint - a termelői csoporton keresztül az alábbi arányban értékesítik.”

  

2. számú melléklet: (Fogalomtár):

Pontosításra került a Bizonylat teljesítési ideje illetve a Termelési érték fogalma.

 Fentiek alapján módosításra került a Támogatói okirat is.

 

A módosítás szövege az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termeli-csoportok-s-szervezetek-ltrehozsa-cm-felhvs-dokumentcija