Ülést tartott HANGYA Igazgató Tanácsa

 Ágazati kamara, szövetkezet, stratégiai partnereség

Ülést tartott a HANGYA Igazgató Tanács

A HANGYA Igazgató Tanácsa és Felügyelő Bizottsága 2012. november 22.-én együttes ülést tartott. A megbeszélés vendég- előadói voltak Győrffy Balázs, az ágazati kamara átmeneti elnöke, Patay Vilmos országgyűlési képviselő és dr. Viski József, a VM Stratégiai Főosztályának vezetője.

 A kamarai törvényről és az aktuális feladatokról szóló összefoglalóban Győrffy Balázs kiemelte, hogy a kötelező kamarai tagság valamennyi ágazati szereplőre vonatkozik, de a 2013. február- március folyamán sorra kerülő választásokon választási jogosultsággal csak azok fognak rendelkezni, akik 2012. november 30.-ig regisztrálnak. Ezért kérte, hogy hívjuk fel tagszervezeteink figyelmét arra, hogy tagjaikat mozgósítsák a demokratikus jogaik érvényesítése érdekében. Győrffy Balázs kifejtette azt is, hogy a kamara nem kíván érdekképviseleti feladatokat ellátni, jó együttműködésre törekszik tehát az országos érdekképviseleti szervekkel, így a HANGYA Együttműködéssel is. A vitában egyeztetési témaként szóba került a szövetkezeti és tervezett kamarai szolgáltatások párhuzamosságának kérdése, illetve a kamarai tagdíj megállapításánál annak az anomáliának a feloldási igénye, hogy a tagdíj- megállapítás alapjául szolgáló árbevétel termelői együttműködéseknél a tag és a termelői csoport közötti árumozgást is tartalmazza, ami mindkét szereplő kötelező tagsága miatt kettős terhet jelent. Győrffy Balázs jelezte, hogy ezek a kérdések a megalakulás után rendezhetők.

Patay Vilmos tájékoztatást adott arról, hogy az Igazgató Tanács előző ülésén ismertetett szövetkezeti koncepció kodifikált változata több fordulóban egyeztetésre került az illetékes tárcákkal. Az ezáltal véglegesített anyag a Polgári Törvénykönyv parlamenti elfogadásának függvényében kerül benyújtásra, tekintettel arra, hogy az a szövetkezeteket is érintő fejezetekkel rendelkezik. Az új szövetkezeti törvény és a Polgári Törvénykönyv eltérő elemeiről az előző napon hívta fel a figyelmet parlamenti hozzászólásában, amelynek során a Ptk. társadalmi vitájában a HANGYA részéről megfogalmazott kifogásokat (ld. a 2012. április 12.-én közzétett,a honlapon kiemelt hírként olvasható állásfoglalásunkat) teljes mértékben érvényesítette. Előzetes megállapodások szerint a szövetkezeti törvénytervezet számára kormányzati portálon teremtenek nyilvánosságot, hogy a parlamenti vitát ennek birtokában kezdhessék meg.

A VM képviselője a Darányi terv végrehajtásának helyzetéről adott át dokumentumot, amelyet elektronikus megküldés után a honlapon is hozzáférhetővé tesz szervezetünk. Ezen belül külön is felhívta a figyelmet a helyi ellátásra és a közétkeztetésre vonatkozó minisztériumi kezdeményezések fontosságára. Az ülés előtti napon a VM és szervezetünk között megkötésre kerülő stratégiai partnerségi megállapodás dokumentumát a jövőbeni együttműködés fontos keretének tekintve remélte a további együttműködést.