Újabb határidő a földhasználati azonosító adatok közlésére, illetve az 1 HA alatti földhasználat bejelentésére

 Amennyiben elmulasztotta, most pótolhatja!
Mint ismeretes az Országgyűlés a földhasználat bejelentésével kapcsolatban 2012.év végén módosította a hatályos Földtörvényt (1994. évi LV tv) és egyes végrehajtási rendelkezéseit.

Ennek értelmében:
- elrendelte, hogy azok, akik az 1ha-t meghaladó termőföld használatát a korábbi előírásoknak megfelelően bejelentették március 30-ig, pótlólag jelentsék még be egyes , előírt személyi adataikat az illetékes földhivatalban, továbbá

- a 2012. december 31-ig használatba vett, összesen 1 ha, vagy ennél kisebb területek használatának bejelentését is előírta 2013. április 30. határidővel (bizonyos kivételekkel .) Ez korábban nem volt.

A fentiek végrehajtásának értékelése után, f. év júniusában az Országgyűlés indokoltnak látta egy újabb lehetőséget adni a fenti bejelentkezésekre. A június 30-al hatálybalépő CVII. törvény a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról a következők szerint rendelkezett:

1.Azok a földhasználók, akiket 2012. december 31-ig a földhivatalban nyilvántartásba vettek, ám a kiegészítésül az előirt azonosító adataik bejelentését 2013. március 30-ig nem teljesíthették ezt
2013. szeptember 30-ig még büntetés nélkül megtehetik.

Emlékeztetőül: a következőket kell bejelenteni:
- magánszemély földhasználó esetén: a személyi azonosító (személyi szám) és az állampolgárság,
- gazdálkodó szervezet földhasználó esetén: a statisztikai azonosító.

A szükséges nyomtatványt ( Azonosító adatközlési adatlap) beszerezhető a földhivatalban, vagy letölthető a következő helyről: Földhivatali Portál Nyomtatványok menüpontról (www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ ).A bejelentés díjmentes.

Azoknak, akik az 1. pont szerint földhasználati nyilvántartásba-vételre tesznek bejelentést, nem kell külön is közölniük az azonosító adatukat.
Aki az azonosítódat-bejelentési kötelezettségének az előírt határidőig nem tesz eleget, azt az ingatlanügyi hatóság 20. 000 Ft bírsággal sújtja.

2. Azok, akik összesen 1 ha –t illetve ennél kisebb területet használnak, és elmulasztották ezt április 30-ig az előírt nyomtatványon a területileg illetékes földhivatalban bejelenteni, a bejelentést:
2013. szeptember 30-ig még pótlólag, bírság kiszabása nélkül megtehetik.

A szükséges nyomtatvány (Földhasználati bejelentési adatlap) beszerezhető bármely földhivatalban, illetve letölthető a Földhivatali Portál Nyomtatványok menüpont alatt (www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ ). Az eljárás díjmentes.
Nem kell bejelenteni az erdő területet, ha bárki használja, ill. a zártkertet, ha a tulajdonos használja.

A bejelentési kötelezettségét elmulasztó földhasználót, ha a kötelezettségét az egyszeri felszólítás után sem teljesíti, az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, aminek mértéke a termőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal, hogy nem lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális összegénél.
Mivel a sajtóban félreérthető információk jelenetek meg, hangsúlyozni kell, aki a földhasználat bejelentését 2013-április 30-ig már megtette, ezt nem kell ismételten megtennie!

3. Az 1-2 pontban foglaltak csak a 2012. évben megkezdett földhasználatokra vonatkoztak, és egy utólagos, rendkívüli lehetőséget biztosítottak
Bármilyen a f. évben megkezdett földhasználatot viszont 30 napon belül kellett/ kell a földhivatalnak bejelenteni

Budapest, 2013. augusztus 26.