Termelői csoportok, TÉSZ-ek NAK tagdíja

 NAK válasz a tagdíj ügyben tett tájékoztatásunk kapcsán

Március 19-én 18:27-kor érkezett válasz a március 12.-én honlapunkon is közzétett levelünkre. Az abban foglalt tájékoztatásunk megerősítése mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívta a figyelmet, hogy a kiegészítő adatszolgáltatás (a szükséges táblázat a március 12.-i hírünk csatolmányában megtalálható!) válaszukban leírtak szerinti teljesítésének a jogvesztő határideje az igazgatói levélben nem pontosítottan e hét vége, azaz péntek, illetőleg feltételezhetően vasárnap 24:00. A NAK igazgatójától kapott levél a csatolmányban olvasható.

Felhívjuk a figyelemet arra, hogy az adatszolgáltatás késedelme esetén ugyanakkor a kamarai alapszabály G 13 pontja szerinti eljárásban méltányossági kérelem nyújtható be, illetve javasoljuk, hogy adminisztrációs nehézségeik esetén konzultáljanak a megyei kamarai elnökökkel. 

CsatolmányMéret
NAK igazgatói válasz tagdíj ügyben.doc34 KB