Termelői csoportok "takarékon"?

Lassú döntés, késedelmes kifizetés

A HANGYA Szövetkezetek Együttműködése a 2018. február 15.-i IT ülés előkészítéseként levélben fordult Kis Miklós Zsolt államtitkárhoz a termelői csoport jogcím támogatási elbírálásának, kifizetésével kapcsolatos döntések elhúzódásának ügyében. A levélben jeleztük álláspontunkat a súlyos kormányzati mulasztásról, mivel az eljárásban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 68.§-ban meghatározott határidők jelentős késedelem mellett nem kerültek betartásra. Arra is felhívtuk a figyelmet, hogy az Államtitkárság súlyosnak minősülő késedelme egyfelől az agrárágazati stratégia fontos elemét képező termelői együttműködések iránti társadalmi viszonyulást, másfelől a kormányzat hitelességét rombolja.

Az Igazgató Tanács ülésen Mezei Dávid helyettes államtitkár részben tájékoztatást adott az elhúzódás okairól, majd február utolsó napjaiban írásos válasz érkezett az államtitkár aláírásával. A válaszlevél a más támogatási jogcímek kapcsán beérkezett kérelmek nagy számára is hivatkozva - a jogszabályban előírt 2018. január 31.-i dátummal szemben - a határozathozatal általuk tervezett dátumaként március végét jelölte meg. A levélben halvány utalás található a minősített termelői csoportok kifizetésének ügyére is, amely ezzel összefüggésben - az IT ülésen Mezei Dávid helyettes államtitkár által elmondottaktól eltérően - a felelősséget a Magyar Államkincstárra hárítja.

Kis Miklós Zsolt úr levele nem reagál arra a felvetésünkre, hogy a támogatási határozat, és a kifizetések hiánya a már működő szervezetek tervezett működési programjának megvalósíthatóságát, anyagi fenntarthatóságát veszélyezteti, és kockáztatja további létüket, ezért - nyomon kísérve a további eljárási lépéseket -, szervezetünk vizsgálja, hogy a tagszervezeteinket érintő kormányzati késedelmek, és mulasztások ügyében milyen további lépéseket tegyünk.