Termelői csoport intézkedés helyzete

 Tájékoztatás a kormányzati szervezetekkel történt egyeztetésről

2018. április 24.-én a HANGYA kezdeményezésére a Miniszterelnökség, a Földművelésügyi Minisztérium és Magyar Államkincstár képviselői tanácskoztak a HANGYA és a Gabonatermesztő Termelői Csoportok Szövetsége képviselővel.

A megbeszélést indokolta a termelői csoport támogatás kifizetésének súlyos késedelme, amely az érintett szervezeteknek ebből származó pénzügyi problémái következtében a termelői összefogás kormányzati támogatásának hitelességét is kérdésessé teszi.

A 2014 után alakult termelői csoportok közül 79 nyújtott be támogatási, majd ezt követően kifizetési kérelmet az előző esztendőben. Április elején 38 szervezet kapott pozitív visszajelzést kérelmére, 11 esetben a jogosultság megállapításával kapcsolatban jogvita van, amelyre vonatkozó álláspontok részben közeledtek, és a határozatok felülvizsgálatánál szerepet játszhatnak. A további 30 kérelem elbírálása folyamatban van. A támogatási határozatok alapján történő kifizetésekre a kormányzati oldal szerint június végéig kerülhet sor.

A minősített termelői csoport támogatásával kapcsolatban kormányzati szinten olyan megállapodás született, hogy tekintettel a lezárult audit jelentésben foglaltakra nem kerül sor kifizetésre. Az ezt jogszerűvé tevő hazai jogi szabályok kiadására az EU előírások figyelembe vételével az új kormány megalakulása után kerül sor.

Az érintett szervezetek számára belső levelezésünkben adunk részletes tájékoztatást.