Szőlő - bor termelői csoportok tanácskozása Szigligeten

 Hazai és nemzetközi szövetkezeti tanulságok

A szőlő-bor ágazati termelői csoportok tanácskozásán a résztvevők áttekintették az elismert termelői csoportok VP forrásainak kifizetésével kapcsolatban kialakult helyzetet, és állást foglaltak arra vonatkozóan, hogy a súlyosan késedelmes, de ahónap végére ígért kormányzati döntések ismeretében vizsgálják meg a szükséges, és lehetséges jogi lépések megtételét.

Az ágazat ezévi kilátásaira még nem rendelkeznek kellő információval a jelenlegi vegetációs állapotban. Ugyanakkor megállapították, hogy az európai készletek jelenleg ismert szintje a piaci lehetőségekre kedvezően hathatnak.

A résztvevők tájékoztatást kaptak a szövetkezeti szabályozás tekintetében az európai jogalkotás érdekében a HANGYA részéről az Országos Szövetkezeti Tanácson keresztül megindított folyamat helyzetéről, valamint Barta Istvánnak (FM), és dr. Szabó Zoltán főtitkárnak a UNDP által finanszírozott, múlt évi törökországi tanulmányútjának  tapasztalatairól.

A résztvevők kifejezték azon szándékukat, hogy  egy október második felére szervezendő szakmai tanulmányút célállomása a sziciliai borvidék legyen, és felkérték a HANGYA vezetését ennek megszervezésére.