HANGYA közgyűlés zárónyilatkozata

 A HANGYA Szövetkezetek Együttműködése (HANGYA) megalakulás óta következetesen képviseli a szövetkezeti rendszer szerint együttműködő gazdák érdekeit, meghatározó szerepet vállalt az EU által elismert és támogatott termelői együttműködések ( TÉSZ, Termelői csoport) hazai elterjesztésében, és a szövetkezetek nemzetközileg elismert elveinek következetes képviseletében. Az ezzel összefüggő sürgős saját, és kormányzati teendőkre – különös tekintettel mind az uniós, mind a globális kihívásokra – jelen nyilatkozat formájában kívánja felhívni a figyelmet:

A Közgyűlés méltányolja és támogatja a magyar kormány gazdaságfejlesztési törekvéseit, ugyanakkor ismételten fel kívánja hívni a figyelmet a 2010-es választást követő Országgyűlés „Nemzeti Együttműködés Programja”-ként elfogadott első határozatára, amelynek legfőbb törekvése az együtt emelkedés gondolatán alapul, és amelynek meghatározó folyamodványa kell legyen a szövetkezeti elven működő gazda-összefogás méltó kezelése és a tőkehasznosító szervezetekkel szembeni versenyhátrányaik feloldása.

Figyelemmel, hogy az új Ptk. és a módosított Szövetkezeti törvény - liberális megközelítése következtében - nem védi, hanem rontja a szövetkezeti elvek érvényesülését, arra kérik a kormányt, hogy a szövetkezés gondolatát a társadalomban betöltött kiemelkedő szerepéhez méltóan emelje be az Alaptörvénybe és indítson el egy átfogó NEMZETI SZÖVETKEZETI PROGRAMOT!

Hazai vonatkozásban fő programcélunk a gazdaintegráció megerősítése és a sokasodó termelői együttműködések horizontális és vertikális irányú fejlesztésének koordinálása, a hozzáadott érték/feldolgozottság növelése érdekében. Középtávú célunk a nyugat-európai modellhez hasonlóan az 50 %-os termelői tulajdonhányad elérése az élelmiszerfeldolgozásban.

Örömmel tapasztaltuk egyes állati termékeknél az ÁFA csökkentését, ugyanakkor a zöldség – gyümölcs termékek vonatkozásában is sürgősséggel kérjük a kormánytól az 5%-os mértékű ÁFA megállapítását, mivel ez az ágazat a legtöbb munkalehetőséget adja az agrártermelésből élő vidéki lakosságnak, itt a legnagyobb arányú a feketegazdaság, ugyanakkor a magas ÁFA leginkább akadályozza a termelők összefogását, ezáltal nemzetközi versenyképességünket. Sürgetőnek látjuk emellett több adónem esetében azon anomáliák megszüntetését, amely a szövetkezeten keresztül piacra jutó termékekhez kötődően mind a szövetkezet, mind a tagja számára adókötelezettséget jelent beleértve a tag és a szövetkezet közötti áruforgalom ÁFA-ját.

A falusi térségek népességmegtartásával szorosan összefüggő agrárágazat, de főleg a gazdák érdekében is halaszthatatlan a globális kihívásokra való felkészülés és a hatékonyabb gazdaösszefogás. A HANGYA, ezért megismétli korábbi kezdeményezését és arra kéri a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ vezetőit, hogy a szövetkezeti elvek nemzetközi normái szerinti valódi gazdaérdekű integrációk kialakítását ösztönözzék közösen és segítsék őket megfelelő preferenciák kezdeményezésével a tőkeérdekeltségű szervezeti rendszerekkel való versenyükben.