Gazdálkodók figyelem! SPS határidő 2015. május 15.

Az ezévi területalapú támogatási pályázat (SPS) szankciómentes beadási határideje: 2015. május 15. Ezt követően 2015. június 9-éig napi csökkenő összeggel még beadható, ezután jogvesztő a határidő. 

Az egységes kérelem 2015. május 16. és június 9. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg kapcsán munkanaponként 1% késedelmi szankciót kell alkalmaznia az MVH-nak, azaz a késedelmi szankció május 18-án 1%, május 19-én 2% stb.

A 2015. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.)

Az egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2015. május 31-ig lehet módosítani. Mivel 2015-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért a módosítás 2015. június 1-jén is benyújtható. 2015. június 2. és június 9. közötti módosítás a módosított parcellára, illetve állatalapú támogatások esetén a módosított kérelemre vonatkozóan a támogatási összeg munkanaponként 1%-os csökkentésével jár. 2015. június 9. után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.

A fenti határidők értelmében 2015. június 9. után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére, valamint állatalapú támogatások esetén a kérelmezett állatlétszám növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.

2015. június 9. után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.