Forgóeszköz a termelői együttműködéseknek

Forgóeszköz hitel minősített termelői csoportoknak

A minősített termelői csoportok az 1807/2013 (XI.22.) Korm. határozat értelmében jogosulttá váltak az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz hitelprogram igénybevételére. A jogszabályi változás az eddigi kedvezményezetti kör jogosultságát és feltételeit változatlanul megőrzi. A hitelkonstrukció részletei a https://www.mfb.hu/sites/default/files/tesz__termekleiras__2012_08_10.pdf linken tekinthetők meg. a határozatot az alábbiakban közöljük.

A Kormány 1807/2013. (XI. 12.) Korm. határozata
az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram feltételrendszerének módosításáról

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az elégtelen termelői szerveződés következtében fellépő strukturális hiányosságok orvoslása és a termelők piaci érdekérvényesítő képességének megerősítése érdekében az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat és az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogramról szóló 1066/2008. (XI. 3.) Korm. határozat szerinti Hitelprogram keretében újonnan megkötött vagy módosításra kerülő hitelszerződésekre vonatkozó feltételekről szóló 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat] alapján működő Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) hitelfelvevői, kedvezményezetti köre mind az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) refinanszírozása mellett, mind az MFB Zrt. közvetlen hitelnyújtása esetén kibővítésre kerüljön a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet [a továbbiakban: 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet] 10. §-a szerinti minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportokkal;

2. felhívja
a) a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározottakkal összefüggésben a Hitelprogram keretében felvett kedvezményes kamatozású hitel és az esetlegesen kapcsolódó, kedvezményes díjú, jogszabályi állami készfizető kezesség állami támogatási szempontú uniós jogszabályi alapja kibővítésre kerüljön az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendelettel, és

b) a nemzetgazdasági minisztert, hogy az MFB Zrt. közvetlen hitelnyújtása esetén a kapcsolódó állami készfizető kezesség díja a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 10. §-a alapján minősített elismeréssel rendelkező termelői csoportok esetében is az 1040/2012. (II. 22.) Korm. határozat 2. pont b) alpontjában foglalt eljárás alapján már meghatározott díjjal megegyező mértékű legyen.

Felelős:
a) pont vonatkozásában nemzeti fejlesztési miniszter
b) pont vonatkozásában a nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a Hitelprogram feltételeinek a kidolgozására: 2013. november 22.
a Hitelprogram működtetésére: folyamatos

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.