EU költségvetés 2014-2020

Döntött az Európa Tanács

Az EU Tanács 2013. február 7.-8. ülésén döntést hozott az EU 2014-2020 közötti költségvetési keret- tervéről. A döntéshozatali eljárás alapján a pénzügyi keretek véglegesítéséhez még az Európai Parlament döntése is szükséges. Az ü lés előtt már érzékelhető előzetes várakozásaknak megfelelően a kiadási plafon bizottsági javaslatát csökkentette a Tanács úgy, hogy legjelentősebb mértékben az agrárágazati források csökkentésére került sor. A továbbiakban a tervezet összegzését bemutató adat mellett az európai agrár-érdekképviseleti szervezet, a COPA-COGECA állásfoglalást ismertetjük.

 Többéves pénzügyi keret (EU-28)*
(2014-2020)

Előírányzatok                                                         Bizottsági javaslat                                                  Elnökségi döntés**

Intelligens és inkluzív növekedés                                  494.763                                                        450.763 (446.310)
ebből: Gazdasági, társadalmi és területi kohézió                       379.243                                                          325.149 (354.815)
Fenntartható növekedés: természeti erőforrások   386.472                                                         373.179 (420.682)
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések   283.051                                                            277.851 (336.685)
Biztonság és uniós polgárság                                          18.809                                                             15.686 (12.366)
Globális Európa                                                                    70.000                                                             58.704
(56.815)
Igazgatás                                                                             63.165                                                              61.629
(57.082)
ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai                               51.000                                                               49.798 (N/A)
Ellentételezések                                                                       27                                                                       27 (N/A)

Kötelezettségvállalás mindösszesen                         1.033.235                                                       959.988 (994.176)
(GNI %-ban)                                                                            1,08%                                                              1,00 % (1,12 %)

Kiadási határ                                                                      987.599                                                        908.400 (942.778)
(GNI %-ban)                                                                1,03 %                                                                        0,95 % (1,06 %)

* millió € 2011. évi árakon
** zárójelben a 2007-2013-as keret
  

________________________________________________________________________________________________________

A döntést követően a COPA-COGECA az alábbi közleményt adta ki, amelyet nyers fordításként adunk közre:

"A Copa-Cogeca felhívja a figyelmet, hogy a 2014-20-as uniós költségvetés mezőgazdasági kiadásainak extra csökkentése veszélyezteti a foglalkoztatást az EU vidéki területein, és az élelmezés-biztonságot.  

A COPA-COGECA felhívja a figyelmet, hogy a 2014-20-as uniós költségvetés mezőgazdasági kiadásainak extra csökkentése veszélyezteti a foglalkoztatást az EU vidéki területein, és az élelmezés-biztonságot.

A COPA-COGECA sajnálja az EU állam-és kormányfőinek döntését, amellyel tovább csökkentik a jövőbeni 2014-20-as uniós költségvetés közös agrárpolitika (KAP) fejezetét, azon felül, amelyet az Európai Bizottság már javasolt. A KAP-kiadások 15%-os csökkentését jelentő határozat fenyegeti a 40 milliós foglalkoztatottakat az agrár-élelmiszeripari ágazatban, és több millió embert a vidéki területeken.Összhangban azzal, hogy az élelmiszer-kereslet növekedése várhatóan 70%-kal növekszik 2050-re, ez az élelmezés-biztonságot is veszélyezteti.
Mindazonáltal üdvözöljük a gyors megállapodást, amely lehetővé teszi az új KAP ügyében június végéig a döntést, véget vetve a gazdák előtt álló bizonytalanságnak. A COPA-COGECA keményen dolgozik az elkövetkező hónapokban a KAP reform részletein annak biztosítása érdekében, hogy a gazdák gazdaságilag életképesek legyenek. A jövőbeli KAP-nak lehetővé kell tenni számukra, hogy megfeleljenek az innováció és a növekedés terén előttünk álló kihívásoknak.
A döntésre reagálva a COPA elnöke, Gerd Sonnleitner elmondta: “A KAP jelenlegi költségei kevesebb, mint 1%-át az európai állami kiadásoknak, mégis óriási előnyökkel jár az uniós polgárok számára. A mezőgazdasági termelők is szembesülnek a növekvő kihívásokkal, mint az éghajlatváltozás, az emelkedő input költségek, a piaci volatilitás, ugyanakkor az EU-ba importálóknak a költséges rendeletek előírásait nem kell teljesíteni. Ezért tehát fontosabb, mint valaha, hogy a KAP intézkedéseinek további "zöldítése" ne növelje a gazdálkodók költségeit vagy veszélyeztesse termelési kapacitásukat.Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a termelés rendelkezésére álló mezőgazdasági földterületeket 7%-kal csökkentse, a "zöldítés" részeként, ugyanakkor egyértelmű környezeti haszon nélkül . Összhangban jövőbeni élelmezésbiztonsági veszélyezettséggel, ez felelőtlenség. Ezért üdvözlöm, mint egy lépést a helyes irányba az európai csúcstalálkozó mai döntését, hogy ez nem vezet a föld termelésből történő kivánására vagy bevétel-kiesésre a gazdálkodók számára. Nagyon fontos, hogy fenntartsuk az életképes mezőgazdasági ágazatot, amely továbbra is biztosítja a biztonságos és stabil élelmiszerellátást az EU 500 millió fogyasztója számára.”
Christian Pees, a COGECA elnöke elmondta: “A rendendkívüli piaci áringadozások, valamint a tisztességtelen és visszaélésszerű magatartás az élelmiszerláncban komoly hatással vannak a mezőgazdasági termelőkre és szövetkezeteikre. Alapvető fontosságú egy erős KAP, egy mögöttes jó költségvetéssel, hogy segítse a piacok stabilizálását és tegye lehetővé a mezőgazdasági termelőket és a szövetkezeteket, hogy nagyobb visszajuttatáshoz jussanak a piacról. Minden nagy szuper nagyhatalom, mint az Egyesült Államok, Brazília és Kína látják, hogy a mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazat a legfontosabb stratégiai ágazat, és Európának meg kell tennie ugyanazt. "