Ünnepség a Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából

Ünnepség a Nemzetközi Szövetkezeti Nap alkalmából

 A szövetkezetek a fenntartható fejlődést valósítják meg mindenki számára

A Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség (ICA) ezt a gondolatot tette meg idén az 1922 óta évente sorrakerülő Nemzetközi Szövetkezeti Nap mottójává. Az Országos Szövetkezeti Tanács által rendezett megemlékezés a Mezőgazdasági Múzeum kertjében lévő gróf Károlyi Sándor szobor koszorúzásával indult, majd dr. Estók János mb. főigazgató foglalta össze Károlyi gróf életútját. Az ünnepi megemlékezést Patay Vilmos az OSZT és a HANGYA elnöke tartotta, majd sor került az OSZT kitüntetések átadására. Az ünnepi beszédet, és a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség által kibocsájtott üzenetet a továbbiakban tesszük közzé.

Patay Vilmos beszéde:

"Tisztelt Ünneplők, Kedves Szövetkezeti Barátaim!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Immár 92 éve, hogy a szövetkezetek világnapját az I. világháborús világégés után, 1922-ben meghirdették dicső elődeink a béke és az együttműködés reményével. Nekünk, magyaroknak is jelentős szerepünk volt ebben a szervező építő munka megalapozásában, hiszen ezért is emlékezünk koszorúzáskor gróf Károlyi Sándorra, aki nem csupán a magyar szövetkezetek atyja volt, hanem a nemzetközi szövetkezeti szövetség alapító alelnöke is.
A szövetkező közösségek közötti párbeszéd, a tudatos szolidaritás és kézfogás lehetőségével számtalanszor segítette azóta is az egyes embereket és közösségeiket a válságos helyzetek után a megmaradásban és a társadalmi béke, a gazdasági felemelkedés megteremtésében.

Mai budapesti rendezvényünkhöz hasonlóan, július első szombatjához kapcsolódva világszerte összegyűlnek a szövetkezők és barátaik a Nemzetközi Szövetkezeti Nap méltatására, ünneplésére.
A szövetkezők e jeles napján a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség 2014. évi üzenetében a nemzeti szövetkezeti közösségeknek, a nemzeti kormányzatoknak figyelmét felhívja, hogy „A szövetkezetek a fenntartható fejlődést valósítják meg mindenki számára.”

E nagyon fontos üzenet nekünk, a kárpát-medencei magyarságnak annyival többet üzen, annyival többet ró ránk, hogy a Nemzeti Együttműködés megvalósításával a magyar társadalom, a magyar gazdaság fejlődésének fenntarthatóságában növeljük a társadalmi kohézió szerepvállalását.
Hiszem és vallom, hogy ebben a törekvésben a hazai szövetkezők, az együttműködést vállaló kisebb-nagyobb közösségek kiemelkedő szerepet vállalva egy sikeres szövetkezeti megújulás útjára lépnek.

Amikor a Nemzetközi Szövetkezeti Nap méltatására, ünneplésére összegyűlünk, mindig alkalmat kell teremteni arra, hogy a hazai szövetkezetek aktuális helyzetét értékeljük és megfogalmazzunk jövőbe mutató gondolatokat. A számvetés segít abban, hogy nyíltan, őszintén értékeljük társadalmi szerepünket, egymás hitét erősítsük a változásra törekvés, a fejlődés biztató jeleivel.
Miért is mondanánk le legnagyobb erősségünkről, az összefogásba vetett hitünkről, amely közösségeink kisebb-nagyobb sikereiből, e közösségek sikeres jövőt álmodó akaratából táplálkozik?

Tisztelt Szövetkezeti Barátaim!

Olyan világban élünk, amikor a korábbihoz képest gyorsabban, de sokszor rejtettebben mutatkoznak meg az individuum korlátai, az egyéni érdekérvényesítés korlátai. Éppen ezért mind fontosabb, hogy erre a kihívásra az emberiség, a helyi, a nemzeti közösségek jó válaszokat, fenntartható válaszokat adjanak. Ezek a válaszok mindig erősebbek, ha együttműködő közösségek, sőt, ha e közösségek nagyobb, akár nemzeti csoportjai fogalmazzák meg. A jövőben jobban kell élnünk ezzel a történelmi lehetőséggel, mert hiszem, hogy ez a közös felelősségünk.

Közös felelősségünk, mint ahogy az is az, hogy elősegítsük hazánkban a nemzetközi szövetkezeti elvek érvényesülését. Azoknak az elveknek az érvényesülését, amelyek megkerülhetetlenül jellemzik Európában, a világban a sikeres szövetkezeti közösségek működését, és amelyek mintegy a közjavak mintájára garanciái a közösségi, társadalmi érdekek maradéktalan érvényesülésének.

Hiszem, hogy Európai Uniós közösség tagjaként hazánk versenyképességének, a kihívásokra adott fenntartható válaszoknak a társadalmi kohézió ereje kell, legyen a biztos és szilárd alapja.
Tapasztaljuk, hogy a nemzetek közötti együttműködést, nemzetek közötti verseny is jellemzi. Felelős szövetkezeti vezetőkként, felelős szövetkezeti aktivistákként arra vállalkozzunk, hogy a hazai szövetkezeti életünket, a hazai szövetkezeti gyakorlatunkat a helyi közösségek és ezzel a nemzeti közösségünk erősödése, sikeressége érdekében fejlesszük.

Kedves Szövetkező Barátaim!

Fejlődésre, változásra, változtatásra van szükség a társadalom sok szegmensében és ebben ismerjük fel és vállaljuk a saját tennivalóinkat. Én magam is ennek a felismerésnek jegyében vállaltam részt még országgyűlési képviselőként – jobbító szándékkal és a szövetkezeti kérdés súlyának érvényesüléséért -, hogy a formálódó Polgári Törvénykönyv új megközelítésével is harmonizáló joganyag szülessen. Ennek társadalmi vitájára a FIDESZ honlapján sor került, a végső döntés mégsem az így előkészített törvény szerint realizálódott.
Tavaly megszületett az új Ptk. és a kapcsolódó szabályozások, köztük a módosított, de tartalmában egyes kérdésekben előremutató, másokban bizonytalanságokat szülő szövetkezeti törvény! Sajnos számos területen tovább kell küzdenünk olyan törvényi módosításokért, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kormányzat által meghirdetett Nemzeti Együttműködés programját segítő szövetkezeti törekvésekben maradéktalanul érvényre juttassuk a szövetkezés nemzetközileg elismert alapelveit! A valós szövetkezeti forma ugyanis a leginkább megfelelő eszköz a Nemzeti Együttműködés társadalmi beágyazódásának megvalósulásához.

Köszönöm, hogy ebben bizalmat szavazott nekem a HANGYA szövetkezetek szövetsége és az Országos Szövetkezeti Tanácsba tömörült szövetségek! Ígérem, hogy a jövőben is megfeszített erővel dolgozom a szövetkező emberekért és társulásaikért!

Kedves Barátaim!
Lássuk meg a mában a jót, a változás lehetőségeit, amelyet a stabilizálódó magyar gazdaságban elértünk és elérhetünk!

Örömmel töltsön el bennünket, hogy a hazai szövetkezeti család új tagokkal bővül.
Örömmel töltsön el bennünket, hogy a hazai szövetkezeti család több szervezete előremutató együttműködésre határozta el magát.
De az is örömmel töltsön el bennünket, hogy ismét jelentős számban vannak kis helyi közösségek, akik a sokakat megtévesztő negatív sztereotípiák ellenére is hisznek az összefogás erejében, hisznek a közös boldogulás nagyobb és biztosabb esélyében és 2013-ban, és 2014-ben százszámra szövetkezeti együttműködést hoznak létre.

Mi ez, ha nem maga a változás? Elindult velünk, vagy nélkülünk, de elindult egy változás, elindult egy fejlődés a hazai szövetkezetek családjában. Mindenkit arra biztatok – Tisztelt Szövetkezeti Barátaim! –, hogy örüljünk, bizakodjunk a változás, a fejlődés első jeleinek.

Tisztelt Ünneplők!
Tisztelt Hölgyei és Uraim!

Ma, a Nemzetközi Szövetkezeti Nap ünnepélyes perceiben fontosnak tartom és javaslom a hazai szövetkezeti élet szervezeteinek, hogy a nemzetközi üzenet fontosságának talaján hirdessük meg a hazai szövetkezeteink üzenetét a hazai szövetkezeti tagság, a kormányzat, a széles társadalom felé. Magyarországon 2014-től:
„a szociális gazdaság motorja a szociális szövetkezetek”.

Kedves Szövetkezeti Barátaim!

Köszöntsük tisztelettel a lassan már a kétezredik tagszervezettel bővülő szociális szövetkezetek megújuló családját.
Fontos felelősségünk, hogy a szociális szövetkezetek fenntartható működését segítsük sajátságos eszközeinkkel, legyünk kezdeményezők a szabályozási és ösztönző jogi és gazdasági környezet kialakítása terén. Legyünk élenjárók a szövetkezeti szervezetek közötti együttműködések kialakítása terén. S legyünk segítő partnerek a tapasztalatok átadása terén.

Külön kiemelésre fontosnak tartom, hogy megemlítsük a nemzetközi viszonylatban is újdonságnak számító foglalkoztatást szervező szociális szövetkezeti modell hazai elindítását.
Sikerrel kecsegtető kezdeményezése ez a vállalkozási forma a munkaerőpiacon leginkább nehéz helyzetbe került roma nemzettársaink érdekképviseletének, az Országos Roma Önkormányzatnak.
Köszönet érte Farkas Flórián elnök úrnak és értékes munkatársainak, de köszönet érte a magyar kormánynak, aki e nemes törekvés mellé állva, támogató lépések sorával menedzseli a sikeres útkeresést.
Azért is fontos ez valamennyiünk számára, mert annak ékes bizonysága, hogy a közösségi törekvések nemzeti szintű, kormányzati támogatása képes a sokszor és távolról nézve kétséges kimenetelű változások elindításához szükséges plusz erő biztosításával lendületbe hozni, lendületben tartani a társadalmilag fontos változásokat.

Komoly vajúdási folyamat zajlik a pénzintézeti területen működő szövetkezeteknél, ahol a globális nemzetközi kihívások, a stabilitás követelményei tesznek próbára minket. Úgy érzékelem, a kormány igyekszik partnerré válni, de nekünk is tenni kell egy eddiginél hatékonyabb takarék és hitelszövetkezeti rendszer erős hálózatának kiépítéséért. Ez persze nem megy könnyen, de nincs más alternatíva!
Azt javasolom magunknak, azt kérem a hazai szövetkezeti világ valamennyi szereplőjétől, hogy a 6. nemzetközi szövetkezeti elv szellemében, használjuk ki a szövetkezetek együttműködésében rejlő szinergiákat, kiemelten a pénzügyi területen. Nyújtsunk piacokat egymásnak, erősítsük a hazai, nemzeti tulajdonban álló takarék és hitelszövetkezeti partnereinket. Őket pedig arra biztatom, hogy legyenek kellően nyitottak a változásra, legyenek kellően aktívak a szövetkezeti kapcsolatépítésben. Ez lehet valamennyiünk és a közös siker záloga.

Fontos változások, tartalmas fejlődés jövőképét rajzolja ki a hazai kiskereskedelemben proaktív hozzáállásával az ÁFEOSZ-COOP közössége. Vállalkozásaik üzletein keresztül vezet az út a vidéki felemelkedést megalapozó, a vidéki munkanélküliséget érdemben csökkenteni képes szövetkezeti megújulás piaci szerepének sikeres építéséhez, új piaci képességek kialakításához. A változásokban, a változások sikerében kiemelten fontos a szerepük, de nagy a felelősségük is. Erősödő közösségeik, a változások élére álló szövetkezeti vezetőik kitartó szorgalma a garanciái sikeres változások elindításának.

Tisztelt Ünneplők!

A hazai szövetkezeti világ korábbi, két igen fontos területéről együtt szeretnék szólni különbözőségük ellenére is.
A hazai lakásszövetkezetek és az ipari-szolgáltató szövetkezetek fontos működési keretei tagjaiknak, hasznos partnerek a széles lakossági igények kielégítésében. Tudjuk és beszéljünk róla, hogy Ők is tervezik saját tevékenységeik, szolgáltatásaik fejlesztését. Kiemelkedő szerepet vállalhatnak a lakossági rezsicsökkentés, a lakossági szolgáltatások hatékonyságának fejlesztése terén. Ők is a megújulásukat tervezik.

Levezető elnök úrra nézek, és a szívűnkhöz oly közel álló diák és iskolaszövetkezetek hazai szerepvállalásának dicséretébe kezdek.
Komolyra fordítva a szót, a fiatalok és fiatalos szövetkezeti vezetőik proaktívan és többnyire sikeresen álltak hozzá előző években a tevékenységükre vonatkozó szabályozási környezet megváltoztatásához. Sok lényeges hátrányos szabályozás finomodott, de nem vagyunk elégedettek és további törvényi javaslatokkal élünk.
Két dolgot szeretnék kiemelni tevékenységükkel összefüggésben. Egyfelől fontos szerepvállalásra készülnek az egyetemet, főiskolát végzett fiatalok gyakornoki elhelyezkedésének szervezésével. Másfelől a történelmi Hangya szövetkezeti rendszere mellett az iskola-szövetkezetek hordoznak olyan sajátos magyar gondolkodást, megoldásokat és jegyeket, amellyel egyediek, kuriózumok a nemzetközi szövetkezeti világban és ezáltal hungarikummá teszik ezt a gyorsan fejlődő szisztémát. Támogatom, hogy e sajátos magyar szövetkezeti modell hungarikumként is elismerésre kerüljön.

Kedves Barátaim!

Mi, a HANGYA Szövetkezetek Együttműködése részéről elindítottunk egy szerveződést, amely az elvek gyakorlatba átvitelével kívánja segíteni a vidék felemelkedését. Idén, április 2.-án megalapítottuk a HANGYA COOP Mezőgazdasági Holding Szövetkezetet az új típusú agrárszövetkezetek, a beszerző-értékesítő termelői összefogások országos piaci érdekérvényesítésének szervezésére. Elmúlt hetek sajtó visszhangjaiból ismert, hogy a HANGYA agrár rezsicsökkentést hirdetett a magyar agrártermelők versenyképességének elősegítése érdekében. Ennek sikeressége belső erőforrásaink mellett a szövetkezetek közti együttműködések szinergiáit, és a már említett – szövetkezeti rendszerváltást megvalósító jogi környezet változását - is igényli. Ehhez kérjük a hazai szövetkezeti szerveződések aktív részvételét, a már említett 6. nemzetközi szövetkezeti alapelv gyakorlati megvalósításával, továbbá mindehhez a döntéshozók támogatását.

Befejező gondolatként fontos kihangsúlyozni, hogy Magyarországon ismét azt jelenti a területi elven szerveződő szövetkezés, hogy egyben nemzeti is, az elvszerűség pedig nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is biztosítja a „verseny és együttműködés szellemében a szolidaritást!”

Barátaim, legyünk együtt sikeresek!, mert Széchenyi szavaival élve:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen”.

Köszönöm megtisztelő figyelműket!"

 

Az ICA üzenete:

A Nemzetközi Szövetkezeti Szövetség üzenete

"A Szövetség 92. Nemzetközi Szövetkezeti Napja
az ENSZ 20. Nemzetközi Szövetkezeti Napja
2014. július 5.

„A szövetkezetek a fenntartható fejlődést valósítják meg mindenki számára”

Az idei, - július 5.-én megünneplendő – Nemzetközi Szövetkezeti Nap „a szövetkezetek a fenntartható fejlődést valósítják meg mindenki számára” témára épül. A szövetkezeti mozgalom alapértéke a közösséggel való törődés, és az, mint ilyen - alátámasztva valamennyi szövetkezeti működéssel és jövőképpel - nélkülözhetetlen a közösségek kedvező életkörülményeinek fenntartható védelméhez.

Általános értelemben a fenntarthatóság képesség valaminek támogatására, megőrzésre és elviselésére. Az 1980-as évektől a fenntarthatóság koncepciója magába foglalja a környezeti, gazdasági és társadalmi dimenziók integrált jelentését. A szövetkezetek így ismét a modern fenntarthatósági fogalomnak előfutárai. Az emberi szükségletek középpontba helyezésével választ adnak a fenntarthatóság mai krízisének és sajátos formáját kínálják a „közös értékek”nek.

A Szövetkezeti Évtized Tervezetének egyik célja volt a „szövetkezetek pozícionálása, mint a fenntarthatóság építői”. A szövetkezeti szektornak ki kell fejeznie, és megmutatnia a világnak, hogy a fenntarthatóság része az belső természetének, és a szövetkezeti vállalkozások pozitív közreműködők a fenntarthatósághoz.

Ennek részeként a Szövetség megbízást adott világszerte különböző szektorok és régiók szövetkezeteinek vizsgálatára, hogy mennyire állnak közel a fenntarthatósághoz. A Cape Town-ban 2013 novemberében tartott globális konferenciánkon a beszámoló azt a következtetést vonta le, hogy a szövetkezetek a működési modelljükbe és értékeikbe beépítették a fenntarthatóságot, és ezt az ENSZ is felismerheti, sőt fel kell, hogy ismerje. Valójában az ENSZ a 2001 decemberében elfogadott határozatában sürgette a kormányokat arra, hogy ösztönözzék és elősegítsék „a szövetkezetek alapítását és fejlődését, beleértve olyan lépések megtételét, amelynek célja a szegénységben élő emberek, vagy sérülékeny csoportokban élők önkéntes alapon történő részvétele szövetkezetek létrehozására és fejlesztésére.”

Az ENSZ jelenleg ambiciózus új tervet készít a 2015 utáni időszakra Fenntartható Fejlődési Céloknak nevezve. A szövetkezeti mozgalom világszerte 1 milliárd embert érint, és a mindenki számára fenntartható fejlődést nyújtó jövőképünkkel kulcs- partnerek lehetünk.

Arra sürgetjük világszerte a szövetkezeteket, hogy július 5.-én mutassák be, hogy a szövetkezetek nyújtják a legalkalmasabb vállalkozási modellt a XXI. században a fenntarthatóság fejlesztésére és építésére."