Szövetkezeti Világnap: szövetkezetek a fenntartható társadalomért

Szövetkezeti Világnap: szövetkezetek a fenntartható társadalomért

OSZT: A felzárkóztatás leghatékonyabb eszköze a szövetkezés

A hazai részfoglalkoztatás területén a szövetkezés a leghatékonyabb eszköz a felzárkóztatásban, úgy az egyes emberek, mint a leszakadó térségek, a vidék vonatkozásában. Az edukációt, a tájékoztatást, a szervezetfejlesztést folytatni kell a jól érzékelhető potenciál sikeres hasznosulása érdekében. Meghatározó lépéseket tett a kormányzat a diák- és nyugdíjas szövetkezés terén, de tovább kell haladni az agrárium vonatkozásában agrárágazatban is, amelyhez felajánlotta az OSZT tagszervezeteinek partneri együttműködését.

A szövetkezeteknek jellegük lényegéből eredően hármas szerepük van. indította beszámoló beszédét Patay Vilmos alelnök. Gazdasági szereplőkként lehetőségeket teremtenek a foglalkoztatásra, a megélhetési forrásokra és jövedelmek keletkeztetésére. Az emberekre összpontosító, és szociális célkitűzéseket elérni kívánó vállalkozásokként, elősegítik a társadalmi egyenlőséget és az igazságosságot. Valamint demokratikus intézményekként tagjaik ellenőrzése alatt állnak, és így elsőrangú szerepük van a társadalomban és a helyi közösségekben.

Az európai jog jelenlegi szintű szabályozása nem ösztönzi a szövetkezetek nemzetközi alapelveinek teljes körű érvényesülését, ami az új EU tagországokban nem ösztönzi kellően a történelmil okok miatt eltorzult értelmezések felszámolását. Nemzetközi szintű célkitűzés a brüsszeli döntéshozók meggyőzése a szövetkezetek nemzetközileg elfogadott alapelveinek kodifikálása, és az EU kötelező érvényű jogelemeibe történő beemelés érdekében. Nemzetközi törekvései mellett az Országos Szövetkezeti Tanács folytatja a korábbi években indított hazai kezdeményezéseit, hogy a magyarországi szövetkezeti szabályozás mind több eleme újragondolásra kerüljön. Céljuk továbbra is, hogy a hazai jogi környezet jobban segítse a szövetkezeti vállalkozások működését, garanciális keretet biztosítva a közösségi érdekek érvényesülésének.

A hazai szövetkezeti vállalkozások elmúlt évi tevékenységének áttekintésekor, a legnagyobb szervezeti növekedést és a legnagyobb fejlődési potenciált mutató szociális szövetkezetek értékelésével kezdte a sort Patay Vilmos, az OSZT alelnöke. A Belügyminisztérium kezdeményezésére meghirdetett „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek támogatása” című támogatási program két egymást követő szakaszában több mint 250 szövetkezet alakult 2016-17 években.

Az iskolaszövetkezeti szektor több mint három évtizede folyamatosan bővülve, mára jól szabályozott keretek között működik, és 2017-re meghatározó munkaerő-piaci szereplővé vált. A DiákÉSZ tagszervezeteinél ötödével nőtt a munkavégzők és a ledolgozott munkaórák száma. Elmúlt évben már negyedével emelkedett a megbízók száma és 30%-kal az árbevételük. Ágazati szinten 60 milliárd forint bevételt termeltek ki a fiatal munkavállalók, amiből ötven milliárd a személyes jövedelmük. Jelentős előrelépésként üdvözöljük, hogy megjelent és erősödött a foglalkoztatási lehetőségek között a gyakornoki munkalehetőség.

A hazai munkaerőpiacon új szereplőként jelentek meg elmúlt év közepén a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek. Év végére számuk elérte a 100-at. Közülük tizenketten decemberben megalapították érdekvédelmi szervezetüket, a Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek Érdekvédelmi Szövetségét, a KÖZÉSZ-t. A szövetkezeti tagok száma, a foglalkoztatást biztosító szerződések száma és a teljesített munkaórák száma hónapról hónapra növekszik. Segítette a nyugdíjas szövetkezeti foglalkoztatási lehetőség megértését és az érdeklődés bővülését a megyeszékhelyeken tartott tavaszi tájékoztatási kampány. Köszönet érte a KÖZÉSZ, a DiákÉSZ, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Szövetkezeti Kutatóintézet vezetőinek, munkatársainak.

Az Országos Szövetkezeti Tanács elmúlt időszak tapasztalatai alapján fontosnak tartja, hogy ezen új vállalkozási lehetőség kiemelt támogatást kapjon az alapítást megelőző, majd a működés indítását segítő ismeretek elsajátításához, a követendő jó gyakorlat mielőbbi kialakításához és a működési feltételek kialakításához. A kiemelkedően fontos közügy gyakorlati megvalósítása és sikerre vitele érdekében az OSZT felajánlotta szakmai segítségét a kormányzat stratégiai partnereként.

A tagszervezetek tavalyi eredményeinek összegzését követően került sor a 2018 évi Szövetkezeti Érdemrendek immár hagyománnyá váló átadásáara.

Kósa Lajos, az Országos Szövetkezeti Tanács elnöke az egész szövetség nevében gratulált a 96. Nemzetközi Szövetkezeti Napon kitüntetetteknek. „Életműdíjnak is tekinthető a Szövetkezeti Érdemérem, mégsem enged visszavonulást az aktivitástól. Együtt kell gondolkodnunk azon, miként erősíthetjük, hogyan fejleszthetjük tovább a szövetkezeti mozgalmat, amelyben én nem a múltat látom, hanem inkább a jövőt. Olyan vállalkozási forma, amely nem egyszerűen csak egy gazdasági közösséget hoz létre, hanem valódi, emberi kapcsolatokra alapszik. Megtanít a szolidaritásra, az együttműködésre és abban a biztonságban részesít, hogy az egy tag, egy szavazat elve alapján nem tesz ki olyan tőkenyomásoknak, amelyek más típusú gazdasági társaságban jelen vannak. Ez a fajta szervezőelv ugyanakkor szolidaritás alapon olyan rugalmasságot kölcsönöz a szövetkezeteknek, amely más gazdasági társasági forma esetében lehetetlen. Tudomásul veszi és képes arra, ha valaki nem tud úgy teljesíteni, mint ahogy azt elvárta, nem zárják ki, nem büntetik. Mások dolgoznak helyette, az eredmények elosztásakor ezt igazságosan kompenzálva. Mivel a modern gazdaság számos területe maga is igényli ezt az alakíthatóságot, új területek felé is lehet nyitni. Kitűnő lehetőséget találnak a szövetkezeti formában a startupok” – fogalmazott az OSZT elnöke.

 

Fotó: Albert Péter

Forrás: http://oszt.hu/hirek/szovetkezeti-vilagnap-szovetkezetek-fenntarthato-tarsadalomert

CsatolmányMéret
OSZT Szövetkezeti Érdemrend 2018. évi kitüntetetteinek ismertetése35.5 KB