Hazai hírek

A földhasználati regisztrációról

A Vidékfejlesztési Minisztérium törvénymódosítást nyújt be annak érdekében, hogy a mezőgazdasági területek használatának bejelentése illeték- és díjmentes legyen. A belterületi fekvésű 1 hektár alatti területekre – amit sokan tévesen „kiskerteknek” neveznek - ez a jogszabály eddig sem vonatkozott, s ezután sem fog, tehát nem kell utánuk 6000 forintos regisztrációs díjat fizetni.

Ajánljuk, hogy akik politikai haszonlesésből és hangulatkeltés céljából szakmaiatlanul fogalmakat kevernek össze, tanulmányozzák az egyes ingatlanok közti különbségről szóló irodalmat.

Az erdő művelési ágú területek kivételével minden földterület használatát be kell jelenteni, ha a földterület az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként van nyilvántartva. A bejelentési kötelezettség kiterjesztésének célja, hogy a földhasználati viszonyok átláthatóak legyenek.

(forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Kamarai választás

Új Nemzeti Agrárkamara választása 

Február 1-jén kezdődik a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Új Nemzeti Agrárkamara) választási folyamata.

Társadalmi vita a Fejlesztési és Területfejlesztési koncepcióról

Elindult az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) társadalmasítása

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2012. december 17-én társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). A Koncepció az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből kiindulva egy hosszú távú jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg és kijelöli a 2014-2020-as fejlesztési időszak nemzeti, szakpolitikai súlypontjait. A véleményeket, értékeléseket 2013. január 31.-ig várják.

A Kormány 405/2012. (XII. 28.) Korm. rendelete a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól

A Kormány a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában, a 22. § tekintetében a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 32. § tekintetében a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § a) pontja tekintetében a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a 33. § d) pontja tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében a következõket rendeli el:

A tej- és tejtermék-ágazatban működõ termelõi szervezetek és társulásaik nemzeti szabályozásáról

A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek tagjainak MVH által kiadott határozattal igazolt kvótával lefedett értékesített tej mennyisége az előző kvótaévben meghaladja a 100 millió kg-ot, és amely legalább 100 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést. A tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezet más tej- és tejtermék-ágazati termelői szervezettel történő társulással új szervezetet hozhat létre, amennyiben a társulást alkotó termelői szervezetek tagjainak MVH által kiadott határozattal igazolt kvótával lefedett értékesített tej mennyisége az előző kvótaévben meghaladja a 100 millió kg-ot, és amely legalább 100 millió kg forgalmazható termelési mennyiségre vonatkozóan kéri az elismerést.

A termelői csoportokról szóló 81/2004.(V.4.) FVM rendelet módosításáról

A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról (megjelent a MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 163. számában) A rendelet értelmében elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során biztosítania kell a tagok irányában a nonprofit jelleg érvényesülését. A jövőben termelői csoport csak szövetkezeti jogi keretben kaphat csak állami elismerést. Ez vonatkozik a minősített termelői csoportra is. Az elismerésnek tartalmaznia kell a termelői csoport agrárgazdasági szövetkezeti érdekképviseleti szervben meglévő tagságának igazolását.

Ülést tartott HANGYA Igazgató Tanácsa

 Ágazati kamara, szövetkezet, stratégiai partnereség

Ülést tartott a HANGYA Igazgató Tanács

A HANGYA Igazgató Tanácsa és Felügyelő Bizottsága 2012. november 22.-én együttes ülést tartott. A megbeszélés vendég- előadói voltak Győrffy Balázs, az ágazati kamara átmeneti elnöke, Patay Vilmos országgyűlési képviselő és dr. Viski József, a VM Stratégiai Főosztályának vezetője.

Ezermilliárd forintnyi zöldséget és gyümölcsöt termelhetünk

Stratégiai cél, hogy a magyar kertészeti ágazat évi 3,5 millió tonna - a piaci igényekhez igazodó - jó minőségű zöldség és gyümölcs előállítására legyen képes belátható időn belül - mondta Fodor Zoltán, a FruitVeB ügyvezető igazgatója az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottsága Kertészeti Albizottságának ülésén.

Megkezdődött a Földtörvény parlamenti vitája

A vidékfejlesztési miniszter szerint 1100 éves vitának vet véget a földtörvény elfogadása, mivel a parlamentben kedden tárgyalni kezdett jogszabály garantálja, hogy csak magyar földművesek vehessenek földet.A törvényjavaslat biztosítja, hogy a jövőben csak magyar földművesek vehessenek és magyar gazdálkodók bérelhessenek termőföldet, nem vásárolhatnak majd földet ingatlanbefektetők, magyar és külföldi spekulánsok, valamint azok a nagybirtokosok sem, akiknek már sok van. Nem válhatnak tulajdonossá a zsebszerződésesek sem. A parlamenti vita várhatóan október végén zárul.

(forrás: www.kormany.hu, MTI)

Élelmezési Világnap 2012. október 16.

A Vidékfejlesztési Minisztérium, a FAO Magyar Nemzeti Bizottsága, az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodása (FAO REU), és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum közös szervezésében 2012. október 16-án megrendezésre került „Mezőgazdasági szövetkezetek: kulcs a világ élelmezéséhez” címmel a
32. Élelmezési Világnap,
a városligeti Mezőgazdasági Múzeumban.
Program:
10.00-10.15 Az Élelmiszer Konvoj érkezése a Hősök terére
10.30-12.30 Szeminárium
Mezőgazdasági szövetkezetek és az élelmezésbiztonság
Megnyitó beszédet tartott:
Fernanda Guerrieri, a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Irodájának képviseletvezetője és Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára
Előadók:
Romány Pál, korábbi mezőgazdasági miniszter
Juhász János, korábbi FAO szövetkezeti szakértő
Szabó G. Gábor, tudományos főmunkatárs, Közgazdaságtudományi Intézet, MTA
Patay Vilmos, országgyűlési képviselő
Vitafórum
12.30-14.30 Fogadás
További információk: www.fao.org/aurope/wfd2012