Elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium második félévi akcióterve

Elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium második félévi akcióterve

Vidéken élni jó!

A magyar mezőgazdaság a kis- és közepes gazdaságokra épül ugyanúgy, mint az Európai Unió legtöbb országában. Elkészült a Vidékfejlesztési Minisztérium második félévi akcióterve,

amely kiemelt figyelmet fordít a támogatási rendszerekre, a jelenlegi SPS top-up törvényt a minisztérium módosítja, mert egyik passzusát az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette.

A tárca az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programból rendelkezésre álló 450-500 milliárd Ft támogatást olyan módon használja fel, hogy ezzel a minőségi termelést, a helyi közösségek fejlesztését, a családi gazdaságokat, az ökológiai gazdálkodást segítsék, és sok embernek nyújtsanak megélhetést.

Az AKG pályázatokat újra kiírja, a 2013 utáni KAP tervezetéhez kapcsolódó magyar állás- pontot már augusztusban kialakítja.

A piacszabályozásnál a helyi és a hazai piacra való termelés számít elsődlegesnek és meghatározónak. A kormány a minőségi mezőgazdaság megteremtése, az egészséges és biztonságos élelmiszerek előállítása, valamint a természeti értékek megóvása érdekében számtalan rendeletet és jogszabályt módosít.

Egyik legfontosabb feladata a hungaricum törvény megalkotása lesz, amely a nemzeti értékek védelmét szolgálja.

A Kárpát-medence gazdasági, társadalmi és kulturális tevékenységek összehangolását tárcaközi bizottság koordinálja a jövőben, amelyben a minisztérium is aktív szerepet vállal.

Az elmúlt 20 év bizonyította, hogy a mezőgazdaság nem maradhat parlagon, a szabályozását nem lehet rábízni a piacgazdaság farkastörvényeire. Szükség van világos, hosszú távú politikára, vonalvezetésre, melyhez termelési, befektetési terveket lehet igazítani, ezért készül a minisztérium tíz évre szóló agrárkoncepciója.

A földkérdés is jelentős súllyal szerepel a második félévi feladatok között. Megtörténik a földmoratórium meghosszabbítását célzó korábbi kérelem megerősítése augusztus 31-ig. Kiemelt feladat a GMO mentességet garantáló törvények megalkotása, valamint a K+F+I intézményi és finanszírozási feltételeinek és a génbank-hálózatnak a kialakítása.

Az elmúlt hetekben olyan intézkedések léptek életbe, amelyek a versenyképes vidék megteremtését és a mezőgazdaság talpra állítását szolgálják, a gazdák mindennapi életét könnyítik. A minisztérium célja, hogy megteremtse a helyi termelés és fogyasztás összhangját: a helyben megtermelt élelmiszereket a termelők a helyi boltokban, vendéglátóhelyeken és a közétkeztetésben is értékesíthetik.

Július 20-tól hatályos a másodlagos élelmiszervizsgálatra vonatkozó rendelet, amely megakadályozza a gyenge minőségű termékek piacra dobását, és ösztönzi a termelőket a jó minőségű, magas feldolgozási szintű termékek előállítására.

Szeptember 1-jén megalakul a Nemzeti Földalap, így lehetővé válik a fiatal, gazdálkodni vágyó családok földhöz juttatása. Illetékmentes lesz a gazdaságátadás, könnyebb lesz a generációváltás apáról fiúra.

A tárca „Vidéken élni jó!” címmel rajzpályázatot hirdet, annak érdekében, hogy a fiatalok, a kisiskolások megismerjék a vidéki gazdaságok életét, kutatómunkájuk során és fantáziájukat megmozgatva elgondolkodjanak a vidéki élet szépségein.